Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: allstar(HSBH) trong 08:36:02 PM Ngày 04 Tháng Mười, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21850Tiêu đề: Sóng cơ học
Gửi bởi: allstar(HSBH) trong 08:36:02 PM Ngày 04 Tháng Mười, 2014
1.Hai nguồn AB cách nhau 21 cm. Dao động cùng pt [tex]u_A = u_B = a cos (20 \pi t)[/tex] (cm). Tốc độ truyền sóng v = 40 cm/s. M là một điểm dao động với biên độ cực đại, cùng pha với A và gần A nhất. Tính AM.

2.AB = 19 cm, [tex]u_A = u_B = a cos (10 \pi t)[/tex] (cm), v = 20 cm/s. M dao động với biên độ cực đại và ngược pha với A. Tính khoảng cách nhỏ nhất từ M tới A?

3.Hai nguồn cùng pha cách nhau 24 cm; I là trung điểm của AB. Điểm M nằm trên đường trung trực của AB dao động cùng pha với I gần A nhất cách A 5 cm. Biết tần số là 10 Hz. Tính v?

4.AB = 21,5 cm, [tex]u_A = a cos (5 \pi t)[/tex]; [tex]u_B = a cos (5 \pi t + \pi[/tex])[/tex], v = 10 cm/s. M có biên độ cực đại và cùng pha với B. Tính khoảng cách nhỏ nhất từ A tới M.

Mọi người giúp mình trả lời với.


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ học
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:22:38 PM Ngày 04 Tháng Mười, 2014
1.Hai nguồn AB cách nhau 21 cm. Dao động cùng pt [tex]u_A = u_B = a cos (20 \pi t)[/tex] (cm). Tốc độ truyền sóng v = 40 cm/s. M là một điểm dao động với biên độ cực đại, cùng pha với A và gần A nhất. Tính AM.
PT  tại  M cách A d1 và cách B d2
uM=2Acos(pi(d1-d2)/lambda)cos(wt-pi(d1+d2)/lambda)
đểm M là cực đại và đồng pha với A ==> d2-d1=2.k1.lambda và d1+d2=2.k2.lambda
d1-d2<AB ==> k1<2,62
d1+d2>AB ==> k2>2,62
để M gần A nhất k1=2 và k2=3
==> d2-d1=4.lambda và d1+d2=6lambda ==> d1=lambda=4cm
[/quote]


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ học
Gửi bởi: allstar(HSBH) trong 01:12:53 PM Ngày 05 Tháng Mười, 2014

2.AB = 19 cm, [tex]u_A = u_B = a cos (10 \pi t)[/tex] (cm), v = 20 cm/s. M dao động với biên độ cực đại và ngược pha với A. Tính khoảng cách nhỏ nhất từ M tới A?

3.Hai nguồn cùng pha cách nhau 24 cm; I là trung điểm của AB. Điểm M nằm trên đường trung trực của AB dao động cùng pha với I gần A nhất cách A 5 cm. Biết tần số là 10 Hz. Tính v?

4.AB = 21,5 cm, [tex]u_A = a cos (5 \pi t)[/tex]; [tex]u_B = a cos (5 \pi t + \pi[/tex])[/tex], v = 10 cm/s. M có biên độ cực đại và cùng pha với B. Tính khoảng cách nhỏ nhất từ A tới M.


Mọi người giúp mình trả lời với.


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ học
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:02:33 PM Ngày 05 Tháng Mười, 2014

2.AB = 19 cm, [tex]u_A = u_B = a cos (10 \pi t)[/tex] (cm), v = 20 cm/s. M dao động với biên độ cực đại và ngược pha với A. Tính khoảng cách nhỏ nhất từ M tới A?
Bài này giống bài số 1:
em viết PT sóng tại M : uM=2Acos(pi(d1-d2)/lambda).cos(wt-pi(d1+d2)/lambda)
để M là cực đại ngược pha ==> cos(pi(d1-d2)/lambda)=1 và pi(d1+d2)/lambda=(2k+1)pi
hay d2-d1=2.k1.lambda và d1+d2=(2k2+1).lambda
em cũng chẵng d1-d2<AB và d1+d2>AB sẽ tìm được k1 và k2


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ học
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:13:54 PM Ngày 05 Tháng Mười, 2014
3.Hai nguồn cùng pha cách nhau 24 cm; I là trung điểm của AB. Điểm M nằm trên đường trung trực của AB dao động cùng pha với I gần A nhất cách A 5 cm. Biết tần số là 10 Hz. Tính v?
làm mấy bài pha, cách tổng quát em làm
1/ Viết PT sóng tại M,I
2/ tìm độ lệch pha với điều kiện cùng pha ==> hàm khoảng cách  d=f(k)
3/ chặn BĐT tìm ĐK thỏa bài toán

bài trên: uI=2Acos(wt-2pi(AI/lambda)) và uM=2Acos(wt - 2pi.d/lambda)
d là khoảng cách từ M đến nguồn
==> M đồng pha I khi 2pi.d/lambda - 2pi.AI/lambda=k2pi
==> d=k.lambda+AI>AI ==> k>0 ==> M gần I nhất khi k=1 ==> d=AI+lambda=12+lambda
==> 5=can(d^2-AI^2) = can(24.lambda+lambda^2)
==> lambda = 1cm
==> v=10(cm)


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ học
Gửi bởi: allstar(HSBH) trong 12:40:05 PM Ngày 06 Tháng Mười, 2014

4.AB = 21,5 cm, [tex]u_A = a cos (5 \pi t)[/tex]; [tex]u_B = a cos (5 \pi t + \pi[/tex])[/tex], v = 10 cm/s. M có biên độ cực đại và cùng pha với B. Tính khoảng cách nhỏ nhất từ A tới M.


Mọi người giúp mình trả lời với.