Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => TIẾN TỚI ĐỀ THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Điền Quang trong 08:39:07 AM Ngày 04 Tháng Mười, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21844Tiêu đề: P6: Lượng tử 2015
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:39:07 AM Ngày 04 Tháng Mười, 2014
TIẾN TỚI ĐỀ THI ĐẠI HOC 2015
LƯỢNG TỬ 2015

Đến hẹn lại lên, chúng tôi tạo những loạt topic Tiến tới đề thi đại học 2015 với hy vọng giúp các em học sinh tiếp cận những dạng bài tập mới lạ, mong giúp được các em phần nào trong việc làm tốt đề đại học.

Quy định:

- CHỈ CÓ GIÁO VIÊN MỚI RA ĐỀ TẠI ĐÂY!
- Học sinh đăng bài nhờ giúp sẽ bị xóa.Tiêu đề: P6: Lý thuyết Lượng tử 2015
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:18:04 AM Ngày 04 Tháng Mười, 2014
HỆ THỐNG VẬT LÝ 12
LƯỢNG TỬ - MẪU NGUYÊN TỬ HIDROTiêu đề: Trả lời: P6: Lượng tử 2015
Gửi bởi: cuttingwind96 trong 10:58:08 AM Ngày 02 Tháng Mười Hai, 2014
hay quá thầy ạ, nhưng hình như chưa có công thức tính lực phần mẫu nt bo.
 *-:)


Tiêu đề: Trả lời: P6: Lượng tử 2015
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:25:10 AM Ngày 05 Tháng Hai, 2015
Câu 1: Một Nguyên tử hydro đang ở trang thái x thì nhận năng lượng 17/15(ev) thì nhảy lên lớp y, khi quay về mức cơ bản thì nguyên tử này có thể phát ra tối đa bao nhiêu bức xạ. Biết công thức tính năng lượng dừng [tex] En = -13,6/n^2[/tex]
A. 6         B. 3         C. 15         D. 5


Tiêu đề: Trả lời: P6: Lượng tử 2015
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:38:31 AM Ngày 05 Tháng Hai, 2015
Câu 2: Một đám nguyên tử hydro đang ở trang thái x thì nhận năng lượng nên nhảy lên lớp y , khi quay về mức cơ bản thì đám nguyên tử này có thể phát n bức xạ khác nhau (7 < n < 15). Tìm y.
A.5            B. 6            C. 7         D. 8


Tiêu đề: Trả lời: P6: Lượng tử 2015
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:39:22 AM Ngày 05 Tháng Hai, 2015
Câu 3: Một nguyên tử hydro đang ở trạng thái x nhảy lên trạng thái y, biết Ey - Ex = 51/20 (eV), tỷ số động năng electron trên hai quỹ đạo này  Wdx/Wdy bằng bao nhiêu.Biết NL dừng [tex]En=-13,6/n^2[/tex]
A. 4/1             B. 1/4            C. 2/1         D. 1/2


Tiêu đề: Trả lời: P6: Lượng tử 2015
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:57:12 AM Ngày 05 Tháng Hai, 2015
Câu 4: Một nguyên tử hydro đang ở trạng thái x nhảy lên trạng thái y, biết Ey - Ex = 17/15 (eV), tỷ số thế năng tĩnh điện  của electron và hạt nhân trên hai quỹ đạo này  Wtx/Wty bằng bao nhiêu.
A.  4/1            B. 1/4            C. 2/1         D. 1/2


Tiêu đề: Trả lời: P6: Lượng tử 2015
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:58:23 AM Ngày 05 Tháng Hai, 2015
Câu 5: Khi khảo sát dòng quang điện phụ thuộc vào điện áp như thế nào người ta bố trí một tế bào quang điện mắc song song với một biến trở và hệ thống được mắc vào nguồn điện có E=6V, r = 0,875 cực dương nối katod còn cực âm nối Anod , điều chỉnh R đến giá trị Ro thì người ta thấy dòng quang điện bị triệt tiêu. Biết tốc độ ban đầu cực đại của quang electron bằng [tex]12,23.10^5(m/s)[/tex]. Giá trị Ro gần giá trị nào nhất
A. 4,25      B.2,125         C. 4,225         D.2,225


Tiêu đề: Trả lời: P6: Lượng tử 2015
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:05:06 AM Ngày 05 Tháng Hai, 2015
Câu 6: Một quả cầu lớn kim loại có đế cách điện, chiếu vào quả cầu kim loại một bức xạ có bước sóng 200nm, sau một thời gian chiếu người ta đưa một quả cầu nhỏ nhiễm điện q=0,35(C) treo trên một sợi dây mảnh cách điện lại gần quả cầu kim loại thi tâm hai quả cầu ngang nhau cách nhau 23cm và dây treo lệch 10 độ. Biết quả cầu nhỏ nặng 100g, quả cầu lớn có bán kính R=20cm. Tìm công thoát của kim loại làm quả cầu lớn.
A. 9,73.10-19(J)         B. 8,73.10-19(J)         C. 7,73.10-19(J)         D. 6,73.10-19(J)

Câu 7: Chiếu lần lượt hai bức xạ có bước sóng λ1= 600nm và λ2= 300nm  vào một tấm kim loại thì nhận được các êlectron quang điện có vận tốc ban đầu cực đại lần lượt là [tex]v1 = 2.10^5m/s[/tex] và [tex]v2 = 4.10^5m/s[/tex]. Chiếu bằng bức xạ có bước sóng λ3= 200nm thì vận tốc ban đầu cực đại của quang điện tử là (coi vận tốc có ảnh hưởng đến khối lượng).
[tex] A.  5.10^5m/s[/tex]       [tex] B. 27.10^5 m/s[/tex]          [tex] C. 6.10^5 m/s [/tex]         [tex] D. 6.10^5 m/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: P6: Lượng tử 2015
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:12:36 AM Ngày 05 Tháng Hai, 2015
Câu 8: Chiếu ánh sáng có bước sóng 198nm vào một tấm kim loại nằm ngang , Phía trên tấm kim loại là vùng không gian từ trường đều và điện trường đều, vecto cảm ứng từ trường và  vecto cường độ điện trường (như hình), người ta nhận thấy có một số electron chuyển động đểu ra xa bản kim loại. Tìm hướng chuyển động của các electron đó và tỷ số E/B.Biết rằng công thoát của kim loại làm Katod là 2eV. Bỏ qua ảnh hưởng của trọng lực.
A. Hướng hợp với phương ngang một góc 60 độ; [tex]12,3.10^5[/tex]
B. Hướng hợp với phương ngang một góc 0 độ; [tex]12,3.10^5[/tex]
C.Hướng hợp với phương ngang một góc 30 độ; [tex]1,23.10^6[/tex]
D.Hướng hợp với phương ngang một góc 90 độ; [tex]1,23.10^6[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: P6: Lượng tử 2015
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:43:05 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2015
Câu 1: Một Nguyên tử hydro đang ở trang thái x thì nhận năng lượng 17/15(ev) thì nhảy lên lớp y, khi quay về mức cơ bản thì nguyên tử này có thể phát ra tối đa bao nhiêu bức xạ. Biết công thức tính năng lượng dừng [tex] En = -13,6/n^2[/tex]
A. 6         B. 3         C. 15         D. 5
HD
Ey-Ex=13,6(1/x^2-1/y^)=17/15
thử sove máy tính với x=1,2,3,... thấy y=6 ứng với x=3
==> khi nhảy về mức cơ bản n=1 thì 1 nguyên tử có thể phát ra tối đa các bức xạ là (6,5) ;(5,4) ; (4,3) ; (3,2) ; (2,1) => (D)


Tiêu đề: Trả lời: P6: Lượng tử 2015
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:48:37 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2015
Câu 2: Một đám nguyên tử hydro đang ở trang thái x thì nhận năng lượng nên nhảy lên lớp y , khi quay về mức cơ bản thì đám nguyên tử này có thể phát n bức xạ khác nhau (7 < n < 15). Tìm y.
A.5            B. 6            C. 7         D. 8
số bức xạ phát ra khác nhau khi chuyển từ mức năng lượng y là : y(y-1)/2 ( y nguyên)
giải BĐT trên ==> 7<y(y-1)/2<15 ==> ỵ=5


Tiêu đề: Trả lời: P6: Lượng tử 2015
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:52:02 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2015
Câu 3: Một nguyên tử hydro đang ở trạng thái x nhảy lên trạng thái y, biết Ey - Ex = 51/20 (eV), tỷ số động năng electron trên hai quỹ đạo này  Wdx/Wdy bằng bao nhiêu.Biết NL dừng [tex]En=-13,6/n^2[/tex]
A. 4/1             B. 1/4            C. 2/1         D. 1/2
Ey-Ex=51/20 = 13,6(1/x^2-1/y^2)
dùng sove máy tính ==> x=2, y=4
Động năng ~ v^2 ~ 1/r
==> Wdx/Wdy=ry/rx=16/4=4/1


Tiêu đề: Trả lời: P6: Lượng tử 2015
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:54:37 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2015
Câu 4: Một nguyên tử hydro đang ở trạng thái x nhảy lên trạng thái y, biết Ey - Ex = 17/15 (eV), tỷ số thế năng tĩnh điện  của electron và hạt nhân trên hai quỹ đạo này  Wtx/Wty bằng bao nhiêu.
A.  4/1            B. 1/4            C. 2/1         D. 1/2
tương tự như bài trên x=3;y=6
Wt ~ 1/r ==> Wtx/Wty = ry/rx=4/1