Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => TIẾN TỚI ĐỀ THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Điền Quang trong 08:38:01 AM Ngày 04 Tháng Mười, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21843Tiêu đề: P5: Sóng ánh sáng 2015
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:38:01 AM Ngày 04 Tháng Mười, 2014
TIẾN TỚI ĐỀ THI ĐẠI HOC 2015
SÓNG ÁNH SÁNG 2015

Đến hẹn lại lên, chúng tôi tạo những loạt topic Tiến tới đề thi đại học 2015 với hy vọng giúp các em học sinh tiếp cận những dạng bài tập mới lạ, mong giúp được các em phần nào trong việc làm tốt đề đại học.

Quy định:

- CHỈ CÓ GIÁO VIÊN MỚI RA ĐỀ TẠI ĐÂY!
- Học sinh đăng bài nhờ giúp sẽ bị xóa.Tiêu đề: P5: Lý thuyết Sóng ánh sáng 2015
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:40:50 AM Ngày 04 Tháng Mười, 2014
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12
SÓNG ÁNH SÁNGTiêu đề: Trả lời: P5: Sóng ánh sáng 2015
Gửi bởi: dhmtanphysics trong 12:10:42 PM Ngày 04 Tháng Hai, 2015
Câu 1: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau khoảng a = 0,5 mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát khoảng D = 1 m. Chiếu vào khe F đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,3 μm và λ2 = 0,4 μm. Trên vùng giao thoa rộng 10 mm, mắt ta quan sát được tối đa bao nhiêu vị trí có vân sáng?
A. 25.          B. 17.            C. 13.           D. 30.


Tiêu đề: Trả lời: P5: Sóng ánh sáng 2015
Gửi bởi: tuanphysics trong 07:27:57 PM Ngày 04 Tháng Hai, 2015
Hiện tượng tán sắc ánh sáng: hiện tượng chiết suất phụ thuộc vào tần số. Định nghĩa như trên không đúng và sẽ gây ra nhiều cách hiểu sai. Việc chùm sáng trắng tách thành nhiều màu chỉ là một trong những biểu hiện của hiện tượng tán sắc.


Tiêu đề: Trả lời: P5: Sóng ánh sáng 2015
Gửi bởi: so891564 trong 12:50:29 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2015
Mọi người giup mình câu này với  :D
        Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát lúc đầu là 2 m. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 750 nm. Truyền cho màn vận tốc ban đầu hướng lại gần mặt phẳng hai khe để màn dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt phẳng hai khe với biên độ 40 cm và chu kì 4,5 s. Thời gian kể từ lúc màn dao động đến khi điểm M trên màn cách vân trung tâm 19,8 mm cho vân sáng lần thứ 8 bằng
   A. 4,875 s.    B. 2,250 s.    C. 3,375 s.    D. 2,625 s.


Tiêu đề: Trả lời: P5: Sóng ánh sáng 2015
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:17:31 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2015
Mọi người giup mình câu này với  :D
        Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát lúc đầu là 2 m. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 750 nm. Truyền cho màn vận tốc ban đầu hướng lại gần mặt phẳng hai khe để màn dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt phẳng hai khe với biên độ 40 cm và chu kì 4,5 s. Thời gian kể từ lúc màn dao động đến khi điểm M trên màn cách vân trung tâm 19,8 mm cho vân sáng lần thứ 8 bằng
   A. 4,875 s.    B. 2,250 s.    C. 3,375 s.    D. 2,625 s.

Xét màn cách hai khe D=2m ==> kM=13,2
khi màn ra xa ==> i tăng ==> k giảm
xét màn ra xa 0,4m ==> kM=11
==> 1/4T đầu vị trí M có các lần lực đại k=13,12,11 (3 lần)
==> 1/4T kế M có các  đại k=12,13 (2 lần)
===> 1/4T kế M lại gần 2 khe ==> k=14,15,16 (3 lần)
==> tổng thời gian 3T/4=3,375


Tiêu đề: Trả lời: P5: Sóng ánh sáng 2015
Gửi bởi: dhmtanphysics trong 12:53:07 AM Ngày 28 Tháng Mười Hai, 2015
Hiện tượng tán sắc ánh sáng: hiện tượng chiết suất phụ thuộc vào tần số. Định nghĩa như trên không đúng và sẽ gây ra nhiều cách hiểu sai. Việc chùm sáng trắng tách thành nhiều màu chỉ là một trong những biểu hiện của hiện tượng tán sắc.
Thầy đang nói nguyên nhân phải không ạ? Vì em thấy tất cả sách kể cả sách của Vũ Thanh Khiết cũng định nghĩa vậy chớ em không dám tự mình đưa ra định nghĩa!