Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: congvinh667 trong 04:37:30 AM Ngày 03 Tháng Mười, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21831Tiêu đề: Bài toán về sự truyền sóng
Gửi bởi: congvinh667 trong 04:37:30 AM Ngày 03 Tháng Mười, 2014
Mọi người xem giúp mình bài này với ạ!!
Sóng truyền theo phương ngang trên một sơi dây dài với f=10Hz. Điểm M trên dây đang ở vị trí caoo nhất và tại thời điểm đó điểm N cách M một khoảng 5cm đang qua vị trí A/2 và đang đi lên. Biết MN nhỏ hơn bước sóng. Xác định tốc độ sóng và chiều truyền sóng

A. 60 cm/s, từ M đến N

B. 60 cm/s, từ N đến M

C. 3 m/s, từ Nđến M

D. 30cm/s từ M đến N

Từ đề bài,kết hợp với vẽ đồ thị sóng suy ra sóng truyền từ M đến N và [tex]\Rightarrow MN=\frac{\lambda }{6}[/tex], [tex]\Rightarrow \lambda
=30cm\Rightarrow v=\lambda .f=0,3.10=3m/s[/tex]
 
Mọi người xem sai ở chỗ nào mà không có đáp án đúng vậy??


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về sự truyền sóng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:21:57 AM Ngày 03 Tháng Mười, 2014
Mọi người xem giúp mình bài này với ạ!!
Sóng truyền theo phương ngang trên một sơi dây dài với f=10Hz. Điểm M trên dây đang ở vị trí caoo nhất và tại thời điểm đó điểm N cách M một khoảng 5cm đang qua vị trí A/2 và đang đi lên. Biết MN nhỏ hơn bước sóng. Xác định tốc độ sóng và chiều truyền sóng

A. 60 cm/s, từ M đến N

B. 60 cm/s, từ N đến M

C. 3 m/s, từ Nđến M

D. 30cm/s từ M đến N

Từ đề bài,kết hợp với vẽ đồ thị sóng suy ra sóng truyền từ M đến N và [tex]\Rightarrow MN=\frac{\lambda }{6}[/tex], [tex]\Rightarrow \lambda
=30cm\Rightarrow v=\lambda .f=0,3.10=3m/s[/tex]
 
Mọi người xem sai ở chỗ nào mà không có đáp án đúng vậy??
OK M đến N và 300cm/s
chắc đánh nhầm ĐA rùi