Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hellohi trong 04:02:32 PM Ngày 02 Tháng Mười, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21827Tiêu đề: Công suất cực đại là?
Gửi bởi: hellohi trong 04:02:32 PM Ngày 02 Tháng Mười, 2014
Đặt một điện áp xoay chiều u=200can2cos(ωt)(V) vào hai đầu một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm có ZL=50Ω ; ZC=65Ω và một biến trở R . Điều chỉnh biến trở thay đổi từ 50Ω đến 70Ω thì thấy công suất có một giá trị cực đại bằng
A. 734W
B. 500W
C. 640W
D. 800W
Mọi người giải giúp em với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Công suất cực đại là?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:30:28 PM Ngày 02 Tháng Mười, 2014
Đặt một điện áp xoay chiều u=200can2cos(ωt)(V) vào hai đầu một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm có ZL=50Ω ; ZC=65Ω và một biến trở R . Điều chỉnh biến trở thay đổi từ 50Ω đến 70Ω thì thấy công suất có một giá trị cực đại bằng
A. 734W
B. 500W
C. 640W
D. 800W
Mọi người giải giúp em với ạ.
Pmax khi [tex]R=50 ==> P=RI^2=50.200^2/(50^2+15^2)[/tex]