Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hellohi trong 03:57:15 PM Ngày 02 Tháng Mười, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21826Tiêu đề: Biên độ của dao động?
Gửi bởi: hellohi trong 03:57:15 PM Ngày 02 Tháng Mười, 2014
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng k và vật nặng có khối lượng m1. Khi m1 cân bằng ở O thì lò xo giãn nhẹ 10 cm. Đưa vật nặng m1 tới vị trí lò xo giãn 20 cm rồi gắn thêm vào m1 vật nặng có khối lượng m2=m1/4, thả nhẹ cho hệ chuyển động, lấy g=10 (m/s2). Khi 2 vật về đến O thì m2 tuổi khỏi m1. Biên độ của dao động m1 sau khi bị tuột là?
Mọi người giải giúp em với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Biên độ của dao động?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:44:38 PM Ngày 02 Tháng Mười, 2014
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng k và vật nặng có khối lượng m1. Khi m1 cân bằng ở O thì lò xo giãn nhẹ 10 cm. Đưa vật nặng m1 tới vị trí lò xo giãn 20 cm rồi gắn thêm vào m1 vật nặng có khối lượng m2=m1/4, thả nhẹ cho hệ chuyển động, lấy g=10 (m/s2). Khi 2 vật về đến O thì m2 tuổi khỏi m1. Biên độ của dao động m1 sau khi bị tuột là?
Mọi người giải giúp em với ạ.
+vị trí cân bằng m1: [tex]\Delta Lo=10cm ==> m1g/k=0,1, w = \sqrt{k/m1}=10[/tex]
+ khi gắn thêm m2=m1/4 ==> VTCB dời 1 đoạn ==> [tex]O O' =  \frac{m1.g}{4k} = 0,1/4 = 0,025m, w' = 4\sqrt{5}[/tex]
+ vị trí thả tay so với vị trí cân bằng mới : x = A = 0,2 - 0,1 - 0,025=0,075m.
+ khi đến O thì x = -0,025m thì [tex]v = \sqrt{A^2-x^2}.w' = 20\sqrt{10}(cm/s).[/tex]
+ Khi vật m2 tuột ra, vị trí cân bằng dời về O ==> vị trí tuột ra cũng chính là VTCB ==> vận tốc v cũng chính là [tex]vmax=20\sqrt{10}(cm/s)[/tex]
==> [tex]A=vmax/w = 5\sqrt{2}(cm)[/tex]