Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: s2ducvip1997 trong 01:14:54 PM Ngày 02 Tháng Mười, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21825Tiêu đề: một bài sóng cơ k hiểu bản chất
Gửi bởi: s2ducvip1997 trong 01:14:54 PM Ngày 02 Tháng Mười, 2014
Trên mặt nước 2 nguồn S1, S2 dao động cùng pha cách nhau 8 cm, cùng phương, cùng f = 15Hz. cho v= 30cm/s, coi biên độ không đổi khi truyền đi. Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trong đoạn thẳng S1S2 và:
1. cùng pha với 2 nguồn:
A. 3 B. 4 C. 7 D. 9
2. Ngược pha với hai nguồn
A. 3 B. 4 C. 7 D. 9
các bạn giúp mình với


Tiêu đề: Trả lời: một bài sóng cơ k hiểu bản chất
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:52:31 PM Ngày 02 Tháng Mười, 2014
Trên mặt nước 2 nguồn S1, S2 dao động cùng pha cách nhau 8 cm, cùng phương, cùng f = 15Hz. cho v= 30cm/s, coi biên độ không đổi khi truyền đi. Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trong đoạn thẳng S1S2 và:
1. cùng pha với 2 nguồn:
A. 3 B. 4 C. 7 D. 9
2. Ngược pha với hai nguồn
A. 3 B. 4 C. 7 D. 9
các bạn giúp mình với
\lambda = v/f=2cm
dùng T/C sóng dừng : 2 cực đại liên tiếp luôn ngược pha nhau.
Xét vị trí trung điểm ==> cách nguồn một đoạn [tex]4cm=2.\lambda[/tex] ==> trung điểm S1S2 cùng pha với nguồn
+ Số điểm CĐ trên S1S2: S1S2/\lambda=4 ==> k={-3,-2,-1,0,1,2,3}
1/ số điểm cùng pha với nguồn ==> số điểm cùng pha với trung điểm ==> k={-2,0,2}
2/ số điểm ngược pha với nguồn ==> số điểm ngược pha với trung điểm ==> k={-3,-1,1,3}