Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: allstar(HSBH) trong 08:23:42 PM Ngày 01 Tháng Mười, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21823Tiêu đề: Sóng cơ học
Gửi bởi: allstar(HSBH) trong 08:23:42 PM Ngày 01 Tháng Mười, 2014
1.Sóng truyền trên một sợi dây với bước sóng [tex]\lambda[/tex] = 16 cm. Khi chưa có sóng truyền qua thì 2 phần tử A và B trên dây cách nhau 4 cm. Biết biên độ sóng là 3 cm. Khoảng cách cực đại giữa 2 phần tử A và B trong quá trình sóng lan truyền là?

2.Một sóng ngang truyền trên sợi dây với chu kì dao động T = 10 s. Hai điểm M, n trên dây dao động vuông pha cách nhau một đoạn 6,5 m; trong khoảng MN có 3 điểm dao động cùng pha với N. Vận tốc truyền sóng tính theo m/s?  

3.Một sóng ngang truyền đi theo phương trục Ox với vận tốc 2 m/s. Pt dao động tại O: [tex]u_O = sin (20\pi t - \pi /2)[/tex] (mm). Vào thời điểm t = 0,725 s thì một điểm M trên đường Ox, cách O một khoảng 1,3 m có trang thái chuyển động là?

A. qua VTCB theo chiều (+)  B. đến vị trí biên (+)  C. qua VTCB theo chiều âm  D. đến vị trí biên (-)

4.Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng với biên độ sóng không đổi. Vào một thời điểm nào đó 2 điểm M và N cách nhau một đoạn bằng 1/4 bước sóng có li độ lần lượt là 1,5 cm và -2 cm. Biên độ sóng tính theo cm là?

Mọi người giúp mình trả lời với nhé.     
    


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ học
Gửi bởi: Huyanh2203 trong 08:41:01 PM Ngày 01 Tháng Mười, 2014
Bai 2 : Theo đề bài ta có:
3lamđa + lamđa/4 = 6,5
3,25.lamđa = 6,5
Lamđa = 2 m
Lamđa = v.T suy ra v = lamđa/T = 2/10 = 0,2 m/s


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ học
Gửi bởi: allstar(HSBH) trong 10:23:04 PM Ngày 02 Tháng Mười, 2014
1.Sóng truyền trên một sợi dây với bước sóng [tex]\lambda[/tex] = 16 cm. Khi chưa có sóng truyền qua thì 2 phần tử A và B trên dây cách nhau 4 cm. Biết biên độ sóng là 3 cm. Khoảng cách cực đại giữa 2 phần tử A và B trong quá trình sóng lan truyền là?

3.Một sóng ngang truyền đi theo phương trục Ox với vận tốc 2 m/s. Pt dao động tại O: [tex]u_O = sin (20\pi t - \pi /2)[/tex] (mm). Vào thời điểm t = 0,725 s thì một điểm M trên đường Ox, cách O một khoảng 1,3 m có trang thái chuyển động là?

A. qua VTCB theo chiều (+)  B. đến vị trí biên (+)  C. qua VTCB theo chiều âm  D. đến vị trí biên (-)

4.Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng với biên độ sóng không đổi. Vào một thời điểm nào đó 2 điểm M và N cách nhau một đoạn bằng 1/4 bước sóng có li độ lần lượt là 1,5 cm và -2 cm. Biên độ sóng tính theo cm là?
Mọi người giúp mình trả lời với.


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ học
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:00:03 AM Ngày 03 Tháng Mười, 2014
1.Sóng truyền trên một sợi dây với bước sóng [tex]\lambda[/tex] = 16 cm. Khi chưa có sóng truyền qua thì 2 phần tử A và B trên dây cách nhau 4 cm. Biết biên độ sóng là 3 cm. Khoảng cách cực đại giữa 2 phần tử A và B trong quá trình sóng lan truyền là?

Bài này chế lại số của đề thi thử Lương Thế Vinh - Đồng Nai cách nay 2 năm.

[tex]\Delta \varphi =\frac{2\pi d}{\lambda }=\pi /2[/tex]

Vì 2 điểm dao động vuông pha =>Khoảng cách lớn nhất của hai điểm theo phương dao động là [tex]d_m_a_x=\sqrt{3^2+3^2}=3\sqrt{2}cm[/tex]

=> li độ mỗi điểm có độ lớn là [tex]3\sqrt{2}/2=1,5\sqrt{2}cm[/tex]

[tex]AB_m_a_x=2.\sqrt{2^2+(1,5\sqrt{2})^2}=5,83cm[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ học
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:51:42 PM Ngày 03 Tháng Mười, 2014
3.Một sóng ngang truyền đi theo phương trục Ox với vận tốc 2 m/s. Pt dao động tại O: [tex]u_O = sin (20\pi t - \pi /2)[/tex] (mm). Vào thời điểm t = 0,725 s thì một điểm M trên đường Ox, cách O một khoảng 1,3 m có trang thái chuyển động là?
A. qua VTCB theo chiều (+)  B. đến vị trí biên (+)  C. qua VTCB theo chiều âm  D. đến vị trí biên (-)


[tex]u_O=cos(20\pi t-\pi )mm=>u_M=cos(20\pi t-\pi -\frac{2\pi OM}{\lambda })mm[/tex]

Bạn thay t vào tìm li độ và vận tốc nhe.


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ học
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:18:45 PM Ngày 03 Tháng Mười, 2014

4.Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng với biên độ sóng không đổi. Vào một thời điểm nào đó 2 điểm M và N cách nhau một đoạn bằng 1/4 bước sóng có li độ lần lượt là 1,5 cm và -2 cm. Biên độ sóng tính theo cm là?

M, N vuông pha.

Nếu [tex]u_M=acos\omega t[/tex]  thì [tex]u_N=acos(\omega t+\frac{\pi }{2})=-sin\omega t[/tex]

Thay li độ hai điểm vào pt, chia hai pt => [tex]tan\omega t=\frac{2}{1,5}=>cos\omega t=0,6[/tex]

Thay coswt vào một trong hai pt => a = 2,5cm.