Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenthimyngan trong 08:42:57 PM Ngày 30 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21820Tiêu đề: trắc nghiệm chương dao động, sóng cơ cần giải đáp.
Gửi bởi: nguyenthimyngan trong 08:42:57 PM Ngày 30 Tháng Chín, 2014
1)Nếu biên độ tăng 2 lần và tần số tăng 3 lần thì năng lượng của dao động sẽ
A.   tăng 18 lầnB.tăng 12 lần         C.tăng 6 lần      D.   tăng 36 lần
2)Nếu biên độ sóng tăng 2 lần và tần số giảm hai lần thì năng lượng sóng:
a) tăng hai lần  b) tăng 4 lần   c) giảm hai lần     d) vẫn không đổi
3) 1 khối lượng 2 độ cứng lò xo  3 chiều dài quỹ đạo 4 vận tốc cực đại.Cơ năng của con lắc lò xo phụ thuộc vào những yếu tố nào?
a) 1,2,4  b) 1,2    c) 2,3    d) 1,2,3,4


Tiêu đề: Trả lời: trắc nghiệm chương dao động, sóng cơ cần giải đáp.
Gửi bởi: 1412 trong 09:42:30 PM Ngày 30 Tháng Chín, 2014
1. Nếu biên độ tăng 2 lần và tần số tăng 3 lần thì năng lượng của dao động sẽ
a. tăng 18 lần b. tăng 12 lần         c. tăng 6 lần      d. tăng 36 lần
2. Nếu biên độ sóng tăng 2 lần và tần số giảm hai lần thì năng lượng sóng:
a. tăng hai lần  b. tăng 4 lần   c. giảm hai lần     d. vẫn không đổi
3. (1): khối lượng; (2) độ cứng lò xo; (3): chiều dài quỹ đạo; (4): vận tốc cực đại.
Cơ năng của con lắc lò xo phụ thuộc vào những yếu tố nào?
a. 1,2,4  b. 1,2    c. 2,3    d. 1,2,3,4
Ta có năng lượng trong dao động điều hòa: [tex]W=\frac{1}{2}m\omega ^{2}A^{2}=\frac{1}{2}m(2\pi f)^{2}.A^{2}=\frac{1}{2}.m.4\pi ^{2}.f^{2}.A^{2}[/tex]
=>
1. Nếu A tăng 2 lần, f tăng 3 lần thì năng lượng tăng 32.22=36 (lần)
2. Nếu A tăng 2 lần, f giảm 2 lần thì năng lượng sóng không đổi
3. Đáp án d
Nếu em làm sai mong mọi người sửa lại giúp em với ạ ^-^


Tiêu đề: Trả lời: trắc nghiệm chương dao động, sóng cơ cần giải đáp.
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:24:05 AM Ngày 01 Tháng Mười, 2014
1. Nếu biên độ tăng 2 lần và tần số tăng 3 lần thì năng lượng của dao động sẽ
a. tăng 18 lần b. tăng 12 lần         c. tăng 6 lần      d. tăng 36 lần
2. Nếu biên độ sóng tăng 2 lần và tần số giảm hai lần thì năng lượng sóng:
a. tăng hai lần  b. tăng 4 lần   c. giảm hai lần     d. vẫn không đổi
3. (1): khối lượng; (2) độ cứng lò xo; (3): chiều dài quỹ đạo; (4): vận tốc cực đại.
Cơ năng của con lắc lò xo phụ thuộc vào những yếu tố nào?
a. 1,2,4  b. 1,2    c. 2,3    d. 1,2,3,4
Ta có năng lượng trong dao động điều hòa: [tex]W=\frac{1}{2}m\omega ^{2}A^{2}=\frac{1}{2}m(2\pi f)^{2}.A^{2}=\frac{1}{2}.m.4\pi ^{2}.f^{2}.A^{2}[/tex]
=>
1. Nếu A tăng 2 lần, f tăng 3 lần thì năng lượng tăng 32.22=36 (lần)
2. Nếu A tăng 2 lần, f giảm 2 lần thì năng lượng sóng không đổi
3. Đáp án d
Nếu em làm sai mong mọi người sửa lại giúp em với ạ ^-^
Câu 1, 2 đúng rồi.
Câu 3: Cơ năng con lắc lò xo tỉ lệ độ cứng k của lò xo và tỉ lệ với bình phương biên độ   => đáp án C.