Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: gsxoan trong 12:14:37 PM Ngày 30 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21818Tiêu đề: Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu tính từ lúc O, P, Q thẳng hàng ...
Gửi bởi: gsxoan trong 12:14:37 PM Ngày 30 Tháng Chín, 2014
Tại thời điểm đầu tiên t=0 đầu O của sợi dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với tần số 2 Hz. Gọi P, Q à hai điểm cùng nằm trên một phương truyền sóng cách O lần lượt là 8 cm và 16 cm}. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là 24 cm/s và coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu tính từ lúc  O, P, Q thẳng hàng lần đầu tiên thì O,P,Q lại thẳng hàng?
P/s:Mọi người thử sức nhé !


Tiêu đề: Trả lời: Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu tính từ lúc O, P, Q thẳng hàng .
Gửi bởi: gsxoan trong 01:44:08 PM Ngày 30 Tháng Chín, 2014
Tại thời điểm đầu tiên t=0 đầu O của sợi dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với tần số 2 Hz. Gọi P, Q à hai điểm cùng nằm trên một phương truyền sóng cách O lần lượt là 8 cm và 16 cm}. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là 24 cm/s và coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu tính từ lúc  O, P, Q thẳng hàng lần đầu tiên thì O,P,Q lại thẳng hàng?
P/s:Mọi người thử sức nhé !
Không tính thời điểm ban đầu mọi người nhé. :D


Tiêu đề: Trả lời: Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu tính từ lúc O, P, Q thẳng hàng .
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:23:48 PM Ngày 30 Tháng Chín, 2014
Tại thời điểm đầu tiên t=0 đầu O của sợi dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với tần số 2 Hz. Gọi P, Q à hai điểm cùng nằm trên một phương truyền sóng cách O lần lượt là 8 cm và 16 cm}. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là 24 cm/s và coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu tính từ lúc  O, P, Q thẳng hàng lần đầu tiên thì O,P,Q lại thẳng hàng?
P/s:Mọi người thử sức nhé !
O,P,Q thẳng hàng khi uo - up = up-uQ ==> up=(uo+uQ)/2
gọi uO=Acos(wt-pi/2) ==> uP=Acos(wt-11pi/6)(t>1/3) và uQ=Acos(wt-19pi/6)(t>=2/3)
giải PT uP-(uO+uQ)/2=0 ==> Acos(wt-11pi/6) - 0,5.A.cos(wt-5pi/6)=0 ==>1,5Acos(wt+pi/6)=0
==> 4pit+pi/6 = pi/2+kpi
t=1/12+k/4>=2/3 ==> k >= 2,33
==> k=3 ==> t=7/12
và k=4 ==> t=13/12
delta t=1/2(s)


Tiêu đề: Trả lời: Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu tính từ lúc O, P, Q thẳng hàng .
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:24:50 PM Ngày 30 Tháng Chín, 2014
Bài này lúc t = 0 đầu O của sợi dây mới bắt đầu đi lên nên khi giải cần phải chú ý điều này
+ Nhận thấy sau T/2 sóng vẫn chưa đến P, lúc này O vừa đúng đi qua VTCB nên 3 điểm O, P, Q thẳng hàng lần 1 vào thời điểm t1 = T/2 = 0,25 s
+ Sau thời gian t = 16/24 sóng mới đến Q, kể từ lúc này 3 điểm O, P, Q đều dao động.
+ Phương trình dao động cho 3 điểm như sau:
                       [tex]u_{O}=Acos\left(4\pi t-\frac{\pi }{2} \right)[/tex]
                       [tex]u_{P}=Acos\left(4\pi t-\frac{\pi }{2}-\frac{4\pi }{3} \right)[/tex]
                       [tex]u_{Q}=Acos\left(4\pi t-\frac{\pi }{2}-\frac{8\pi }{3} \right)[/tex]                  
+ Khi O, P, Q thẳng hàng thì: [tex]u_{P}=\frac{u_{O}+u_{Q}}{2}[/tex] suy ra [tex]t = \frac{1}{12}+\frac{k}{4}[/tex]
+ Điều kiện [tex]t>\frac{16}{24}=\frac{2}{3}\Rightarrow k=3\Rightarrow t_{2}=\frac{1}{12}+0,75[/tex]
+ Vậy sau thời gian: [tex]\Delta t=t_{2}-t_{1}=\frac{7}{12}\left(s \right)[/tex] thì 3 điểm O, P, Q lại thẳng hàng lần 2 


Tiêu đề: Trả lời: Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu tính từ lúc O, P, Q thẳng hàng .
Gửi bởi: kientri88 trong 10:48:19 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2015
Cho em hỏi vì sao :
O,P,Q thẳng hàng khi uo - up = up-uQ ==> up=(uo+uQ)/2


Tiêu đề: Trả lời: Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu tính từ lúc O, P, Q thẳng hàng .
Gửi bởi: kientri88 trong 11:08:34 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2015
Em hiểu rồi a


Tiêu đề: Trả lời: Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu tính từ lúc O, P, Q thẳng hàng .
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:17:10 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2015
Theo mình bài này do ba điểm O, P, Q cách đều nhau. Nếu bài toán không cho cách đều nhau thì up = (uO+uQ)/2 không đúng.


Tiêu đề: Trả lời: Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu tính từ lúc O, P, Q thẳng hàng .
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:34:27 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2015
Theo mình bài này do ba điểm O, P, Q cách đều nhau. Nếu bài toán không cho cách đều nhau thì up = (uO+uQ)/2 không đúng.
luc này phải dùng đến tính chất tam giác đồng dạng