Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lyvyle trong 02:47:50 PM Ngày 29 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21814Tiêu đề: Một bài tập về sóng cơ
Gửi bởi: lyvyle trong 02:47:50 PM Ngày 29 Tháng Chín, 2014
Mong mọi người giúp em bài này
Cho một sóng dọc có biên độ 3căn 2 cm truyền qua một lò xo thì thấy khoảng cách gần nhau nhất giữa 2 điểm B và C trên lò xo là 15 cm. Vị trí cân bằng của B và C cách nhau 21  cm và nhỏ hơn nửa bước sóng. Cho tần số sóng 20 Hz . Tìm tốc độ truyền sóng.


Tiêu đề: Trả lời: Một bài tập về sóng cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:38:45 PM Ngày 29 Tháng Chín, 2014
Mong mọi người giúp em bài này
Cho một sóng dọc có biên độ 3căn 2 cm truyền qua một lò xo thì thấy khoảng cách gần nhau nhất giữa 2 điểm B và C trên lò xo là 15 cm. Vị trí cân bằng của B và C cách nhau 21  cm và nhỏ hơn nửa bước sóng. Cho tần số sóng 20 Hz . Tìm tốc độ truyền sóng.
gọi PT x1=Acos(wt)=X1 ==> x2=21+Acos(wt-phi)=21+X2 (phi là độ lệch pha 2 so với 1
==> khoảng cách 1 so với 2 ==> x2-x1=21+X2-X1 đề (x2-x1)min=15 ==> (X1-X2)max=6cm
==> X1=-X2=3cm ==> độ lệch pha X1 và X2 là pi/2 ==> lambda/4=21 ==> lambda=84 ==> v = 1680cm/s