Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mkdluffy trong 10:55:17 PM Ngày 28 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21811Tiêu đề: Bài tập chứng minh vật dđđh
Gửi bởi: mkdluffy trong 10:55:17 PM Ngày 28 Tháng Chín, 2014
Hai vat co kl m1=3,6kg,m2=6,4kg dc gắn thẳng đứng với nhau = lo xo co k=1,6*10^3N/m.(m1 nằm trên mặt đất).tác dụng lực F=96N thẳng đứng hướng xuống lên m2.cm vat m2 dao động điều hòa