Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hellohi trong 02:51:04 PM Ngày 28 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21810Tiêu đề: Biên độ góc con lắc là?
Gửi bởi: hellohi trong 02:51:04 PM Ngày 28 Tháng Chín, 2014
Treo một con lắc đơn thực hiện dao động bé trong thang máy khi đứng yên với biên độ góc α=0,1 (rad).. Lấy g=9,8 (m/s^2). Khi con lắc đi qua vị trí [tex]α_{0}=0,06 (rad)[/tex] thì thang máy đột ngột đi lên thẳng đứng với gia tốc a=2,45 (m/s^2). Sau đó con lắc dao động điều hòa trong hệ quy chiếu có biên độ góc là bao nhiều?
Mọi người giải giúp em với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Biên độ góc con lắc là?
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 07:31:10 AM Ngày 29 Tháng Chín, 2014
HD:
+ Cơ năng lúc đầu: [tex]W_{1}=\frac{1}{2}mv^{2}+\frac{1}{2}mgl\alpha ^{2}[/tex]
+ Cơ năng lúc sau: [tex]W_{2}=\frac{1}{2}mv^{2}+\frac{1}{2}mg'l\alpha^{2}[/tex]
+ Độ biến thiên cơ năng: [tex]\Delta W=\frac{1}{2}ml\alpha^{2}\left(g'-g \right)[/tex]
+ Lại có: [tex]\Delta W=\frac{1}{2}mg^{'}l\alpha _{02}^{2}-\frac{1}{2}mgl\alpha _{01}^{2}[/tex]
+ Mà: [tex]g^{/}=g+a[/tex]
Thay vào từ đó suy ra