Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: rosamultiflora trong 10:44:57 PM Ngày 27 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21806Tiêu đề: Vận tốc và gia tốc
Gửi bởi: rosamultiflora trong 10:44:57 PM Ngày 27 Tháng Chín, 2014
m.n giải giúp em mấy bài này với ạ,em cảm ơn ạ
1.Một vật dao dộng điều hòa dọc theo đường thẳng.Một điểm M nằm trên đường thẳng đó,phía ngoài khoảng chuyển động của vật.Tại thời điểm t thì vật xa điểm M nhất,sau đó một khoảng thời gian ngắn nhất là denta t thì vật gần điểm M nhất.Độ lớn vận tốc của vật đạt cực đại vào thời điểm nào?
2.Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa,ở vị trí cân bằng lò xo dãn denta l(cm).Khi lò xo có chiều dài cực tiểu,lò xo bị nén a(cm).Tim tốc độ cực đại của vật?
3.Một con lắc dao động điều hòa với bđ A=10cm chu kì T.Biết trong một chu kì,khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn vận tốc ko nhỏ hơn 10picawn2cm/s là T/2.pi^2=10.Tìm f?


Tiêu đề: Trả lời: Vận tốc và gia tốc
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 04:52:44 AM Ngày 28 Tháng Chín, 2014
m.n giải giúp em mấy bài này với ạ,em cảm ơn ạ
1.Một vật dao dộng điều hòa dọc theo đường thẳng. Một điểm M nằm trên đường thẳng đó, phía ngoài khoảng chuyển động của vật. Tại thời điểm t thì vật xa điểm M nhất,sau đó một khoảng thời gian ngắn nhất là [tex]\Delta t[/tex] thì vật gần điểm M nhất. Độ lớn vận tốc của vật đạt cực đại vào thời điểm nào?
HD:
+ Tại thời điểm t vật xa M nhất suy ra vật ở biên xa M. Sau [tex]\Delta t[/tex] vật lại gần M nhất suy ra vật lại biên gần M [tex]\Rightarrow \Delta t=\frac{T}{2}[/tex]
+ Tốc độ cực đại khi vật ở VTCB => sau [tex]\frac{T}{4}=\frac{\Delta t}{2}[/tex] thì vật có tốc độ cực đại
+ Vậy thời điểm tốc độ cực đại cần tìm là: [tex]t+\frac{\Delta t}{2}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Vận tốc và gia tốc
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 04:57:10 AM Ngày 28 Tháng Chín, 2014
1.Một vật dao dộng điều hòa dọc theo đường thẳng. Một điểm M nằm trên đường thẳng đó, phía ngoài khoảng chuyển động của vật. Tại thời điểm t thì vật xa điểm M nhất,sau đó một khoảng thời gian ngắn nhất là [tex]\Delta t[/tex] thì vật gần điểm M nhất. Độ lớn vận tốc của vật đạt cực đại vào thời điểm nào?
Em xem thêm hình


Tiêu đề: Trả lời: Vận tốc và gia tốc
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 05:01:55 AM Ngày 28 Tháng Chín, 2014
2.Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa,ở vị trí cân bằng lò xo dãn denta l(cm).Khi lò xo có chiều dài cực tiểu,lò xo bị nén a(cm).Tim tốc độ cực đại của vật?
HD:
+ Tốc độ cực đại: [tex]v_{max}=\omega A[/tex]
+ Lại có: [tex]\omega =\sqrt{\frac{g}{\Delta l}}[/tex]
+ Mà: [tex]A-\Delta l=a\Rightarrow A=\Delta l +a[/tex]
+ Do đó: [tex]v_{max}=\sqrt{\frac{g}{\Delta l}}.\left(\Delta l+a \right)[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Vận tốc và gia tốc
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 05:10:27 AM Ngày 28 Tháng Chín, 2014
m.n giải giúp em mấy bài này với ạ,em cảm ơn ạ
3.Một con lắc dao động điều hòa với bđ A=10cm chu kì T.Biết trong một chu kì,khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn vận tốc ko nhỏ hơn 10picawn2cm/s là T/2.pi^2=10.Tìm f?
HD:
+ Theo đề: [tex]\left|v \right|\geq 10\pi \sqrt{2}[/tex] suy ra ta có miền xác định vận tốc như hình vẽ
+ Ta có: [tex]4\Delta t=\frac{T}{2}\Rightarrow \Delta t=\frac{T}{8}\Rightarrow v_{1}=\frac{v_{max}\sqrt{2}}{2}[/tex]
+ Vậy: [tex]\frac{\omega A\sqrt{2}}{2}=10\pi \sqrt{2}\Rightarrow \omega =2\pi[/tex] => f = 1 HzTiêu đề: Trả lời: Vận tốc và gia tốc
Gửi bởi: rosamultiflora trong 07:12:07 AM Ngày 28 Tháng Chín, 2014
thầy giảng rất dễ hiểu,em cảm ơn thầy ạ,còn mấy bài này nữa thầy ơi
1.Lò xo nhẹ có độ cứng k,một đầu treo vào điểm cố định,đầu còn lại ắn với quả nặng có khối lượng m,tại vị trí cân bằng lò xo dãn denta l.Người ta  kích thích cho quả nặng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng xung quanh vị trí cân bằng của nó với chu kì T, biên độ dao động của vật bằng 2dental.Thời gian độ lớn gia tốc của quả nặng nhỏ hơn gia tốc trọng trường tại nơi treo con lắc trong một chu kì là bao nhiêu?
2.Điểm sáng S đặt trên trục chính của một thấu kính hội tụ f=20cm,d=20cm.Cho S dao động điều hòa với chu kì T=1s trên trục õ vuông góc với trục chính của thấu kính quanh vị trí lúc đầu với biên độ là 10cm.Tốc độ trung bình của ảnh S' của S trong 5 chu kì dao động là bao nhiêu?
3.Một chất điểm dao động điều hòa trên trục ox có vận tốc bằng 0 tại 2 thời điểm liên tiếp t1=1,75s và t2=2,5s,vận tốc trung bình trong khoảng thời gian đó là 16cm/s.Tọa độ chất điểm tại t-=0 là bao nhiêu cm?


Tiêu đề: Trả lời: Vận tốc và gia tốc
Gửi bởi: rosamultiflora trong 10:32:15 PM Ngày 28 Tháng Chín, 2014
ai giúp em với ạ,hic


Tiêu đề: Trả lời: Vận tốc và gia tốc
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 07:02:28 AM Ngày 29 Tháng Chín, 2014
1.Lò xo nhẹ có độ cứng k,một đầu treo vào điểm cố định,đầu còn lại ắn với quả nặng có khối lượng m,tại vị trí cân bằng lò xo dãn denta l.Người ta  kích thích cho quả nặng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng xung quanh vị trí cân bằng của nó với chu kì T, biên độ dao động của vật bằng 2dental.Thời gian độ lớn gia tốc của quả nặng nhỏ hơn gia tốc trọng trường tại nơi treo con lắc trong một chu kì là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: Vận tốc và gia tốc
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 07:06:06 AM Ngày 29 Tháng Chín, 2014
2.Điểm sáng S đặt trên trục chính của một thấu kính hội tụ f=20cm,d=20cm.Cho S dao động điều hòa với chu kì T=1s trên trục õ vuông góc với trục chính của thấu kính quanh vị trí lúc đầu với biên độ là 10cm.Tốc độ trung bình của ảnh S' của S trong 5 chu kì dao động là bao nhiêu?
Bài này tam sao thất bản rồi. d = f = 20 ảnh ở vô cùng
Em xem bài ngày trước thầy đã ra một lần trong thi thử của TVVL
Em xem bài dưới (một chu kì và 5 chu kì cũng giống nhau)


Tiêu đề: Trả lời: Vận tốc và gia tốc
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 07:08:04 AM Ngày 29 Tháng Chín, 2014
3.Một chất điểm dao động điều hòa trên trục ox có vận tốc bằng 0 tại 2 thời điểm liên tiếp t1=1,75s và t2=2,5s,vận tốc trung bình trong khoảng thời gian đó là 16cm/s.Tọa độ chất điểm tại t-=0 là bao nhiêu cm?
HD: Em xem file dưới