Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hellohi trong 07:55:11 PM Ngày 27 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21803Tiêu đề: Bước sóng dài nhất là?
Gửi bởi: hellohi trong 07:55:11 PM Ngày 27 Tháng Chín, 2014
Hai nguồn âm nhỏ S1,S2 giống nhau (coi là hai nguồn kết hợp) phát ra âm thanh cùng pha, cùng biên độ. Một người đứng ở điểm N với S1N=3(m) và S2N=3,375(m). Tốc độ truyền âm trong không khí là 330 (m/s). Tìm bước sóng dài nhất để người đó ở N không nghe được âm thanh từ hai nguồn S1,S2 phát ra?
Mọi người giải giúp em với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Bước sóng dài nhất là?
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:00:18 PM Ngày 27 Tháng Chín, 2014
HD:
+ Không nghe được âm (cực tiểu) nên: [tex]d_{1}-d_{2}=\left(k+0,5 \right)\lambda\Rightarrow \lambda =max\Leftrightarrow k=min=0\Rightarrow \lambda _{max}=\frac{3,375-3}{0,5}[/tex]