Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: oceangirl trong 09:40:47 AM Ngày 27 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21796Tiêu đề: bài tập sóng cơ khó
Gửi bởi: oceangirl trong 09:40:47 AM Ngày 27 Tháng Chín, 2014
Câu 49.   Một sóng cơ lan truyền Trong một môi trường với tốc độ 100 cm/s và tần số 20 Hz, biên độ sóng không đổi là 4 cm. Khi phần tử môi trường đi được quãng đường 72 cm thì sóng truyền thêm được quãng đường bằng?
Câu 37.   Lúc t = 0 đầu O của sợi dây cao su nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với chu kỳ 2 s, tạo thành sóng lan truyền trên dây với tốc độ 2 m/s. Điểm M trên dây cách O một khoảng bằng 1,4 m. Thời điểm đầu tiên để M đến điểm cao nhất là?


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:58:37 PM Ngày 27 Tháng Chín, 2014
Câu 49.   Một sóng cơ lan truyền Trong một môi trường với tốc độ 100 cm/s và tần số 20 Hz, biên độ sóng không đổi là 4 cm. Khi phần tử môi trường đi được quãng đường 72 cm thì sóng truyền thêm được quãng đường bằng?
72cm/(2A)=9 ==> t=9.T/2 ==> S=9.lambda/2


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:06:52 PM Ngày 27 Tháng Chín, 2014
Câu 37.   Lúc t = 0 đầu O của sợi dây cao su nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với chu kỳ 2 s, tạo thành sóng lan truyền trên dây với tốc độ 2 m/s. Điểm M trên dây cách O một khoảng bằng 1,4 m. Thời điểm đầu tiên để M đến điểm cao nhất là?
lambda = v.T=2.2=4
==> S=0,35.lambda ==> tgian truyền từ O đến M là 0,35.T=0,7s
để M lên cao nhất cần tốn thời gian là T/4=0,5s
==> tổng TG cần là 0,7+0,5=1,2s