Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hellohi trong 07:44:47 AM Ngày 27 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21794Tiêu đề: Độ tự cảm có giá trị?
Gửi bởi: hellohi trong 07:44:47 AM Ngày 27 Tháng Chín, 2014
Đặt hiệu điện thế xoay chiều u=Uocos(100πt+φ)(V) hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự R1, R2 và cuộn thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Biết R1=2R2=[tex]200\sqrt{3}[/tex]Ω. Điều chỉnh L cho đến khi hiệu điện thức thời giữa 2 đầu mạch chứa R2 và L lệch pha cực đại so với hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch, giá trị của độ tự cảm lúc đó là.
A. L=2/π
B. L=3/π
C. L=4/π
D. L=1/π
Mọi người giải giúp em với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Độ tự cảm có giá trị?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:25:29 PM Ngày 27 Tháng Chín, 2014
Đặt hiệu điện thế xoay chiều u=Uocos(100πt+φ)(V) hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự R1, R2 và cuộn thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Biết R1=2R2=[tex]200\sqrt{3}[/tex]Ω. Điều chỉnh L cho đến khi hiệu điện thức thời giữa 2 đầu mạch chứa R2 và L lệch pha cực đại so với hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch, giá trị của độ tự cảm lúc đó là.
A. L=2/π
B. L=3/π
C. L=4/π
D. L=1/π
Mọi người giải giúp em với ạ.
tan(phi1)=ZL/R1
tan(phi)=ZL/(R1+R2)
==> tan(phi1)=3/2.tan(phi)
để độ lệch pha uLR2 với U mạch là lớn
tan(phi1-phi)=[tan(phi1)-tan(phi)]/[1+tanphi.tanphi1]=1,5tanphi/1+3/2tanphi^2
em dùng cauchy sẽ ra