Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hellohi trong 09:56:59 PM Ngày 26 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21790Tiêu đề: Biên độ của 1 điểm là?
Gửi bởi: hellohi trong 09:56:59 PM Ngày 26 Tháng Chín, 2014
Người ta thực hiện giao thoa trên mặt nước với 2 nguồn kết hợp A,B dao động thẳng đứng. Cùng tần số, cùng biên độ a=2(cm),AB=20(cm). Số điểm dao động cực đại trên AB là 10, hai trong số đó là M,N ở gần A và B nhất, MA=1,5(cm),NB=0,5(cm). Biên độ của 1 điểm trên đường trung trực của AB?
Mọi người giải giúp em với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Biên độ của 1 điểm là?
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:18:09 PM Ngày 26 Tháng Chín, 2014
HD:
+ Ta có: [tex]MN=9\frac{\lambda }{2}=AB-MA-NB\Rightarrow \lambda =4 cm[/tex]
+ Vì M là cực đại nên: [tex]2k\pi =\varphi _{2}-\varphi _{1}+\frac{2\pi \left(1,5-18,5 \right)}{4}\Rightarrow \varphi _{1}-\varphi _{2}=2k\pi +8,5\pi[/tex]
+ Biên độ sóng tại trung điểm AB: [tex]A=\sqrt{2^{2}+2^{2}+2.2.2.cos\left(k2\pi+8,5\pi\right)}=2\sqrt{2}[/tex]