Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mkdluffy trong 07:06:24 PM Ngày 26 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21787Tiêu đề: giúp em với ạ
Gửi bởi: mkdluffy trong 07:06:24 PM Ngày 26 Tháng Chín, 2014
Hai vật có khối lượng m1 và m2 có thể trượt
không ma sát trên mặt phẳng ngang được gắn
vào cùng một lò xo có độ cứng k.Nén lò xo bằng
hai dây mảnh. Đốt dây nén lò xo.lập biểu thức
của chu kì dao động.


Tiêu đề: Trả lời: giúp em với ạ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:21:48 PM Ngày 26 Tháng Chín, 2014
Hai vật có khối lượng m1 và m2 có thể trượt
không ma sát trên mặt phẳng ngang được gắn
vào cùng một lò xo có độ cứng k.Nén lò xo bằng
hai dây mảnh. Đốt dây nén lò xo.lập biểu thức
của chu kì dao động.
khối tâm hệ không chuyển động ==> m1,m2 dao động với điểm treo là khối tâm.
Khối tâm nằm cách m1, m2 một đoạn L1 và L2
==> thỏa ĐK : m1.L1=m2L2 ==> L1=m2/m1.L2 và L1+L2=L ==> L1=m2/m1(L-L1) ==> L1(1+m2/m1)=m2/m1.L
==> L1=m2L/m1+m2 và L2=m1.L/m1+m2 ==> k1=(m2+m1)/m2.k và k2=(m1+m2)/m1.k
Xét vật 1: Phương trình động lực học -k1.x=m1.x'' ==> x'' + k1/m.x=0 ==> w^2=k1/m1=(m2+m1)k/m1.m2
==> T=2pi.can(m1.m2/(m1+m2).k)
Tương tự vật hai cũng có T giống vậy