Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hellohi trong 10:17:12 PM Ngày 25 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21779Tiêu đề: Số nguồn cần tìm?
Gửi bởi: hellohi trong 10:17:12 PM Ngày 25 Tháng Chín, 2014
Tại điểm O đặt 2 nguồn âm điểm giống hệt nhau và có công suất phát không đổi. Điểm A cách O một khoảng d(m) có mức cường độ âm là L=40dB. Trên tia vuông góc với OA lấy điểm B cách A khoảng 6(cm). Điểm M thuộc AB sao cho AM=4,5(m) và góc MOB có giá trị lớn nhất. Cần phải đặt tại O thêm bao nhiêu nguồn nữa để mức cường độ âm tại M là 50dB
Mọi người giải giúp em với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Số nguồn cần tìm?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:20:36 AM Ngày 26 Tháng Chín, 2014
Tại điểm O đặt 2 nguồn âm điểm giống hệt nhau và có công suất phát không đổi. Điểm A cách O một khoảng d(m) có mức cường độ âm là L=40dB. Trên tia vuông góc với OA lấy điểm B cách A khoảng 6(cm). Điểm M thuộc AB sao cho AM=4,5(m) và góc MOB có giá trị lớn nhất. Cần phải đặt tại O thêm bao nhiêu nguồn nữa để mức cường độ âm tại M là 50dB
Mọi người giải giúp em với ạ.
tia vuông góc OA tại đâu?


Tiêu đề: Trả lời: Số nguồn cần tìm?
Gửi bởi: hellohi trong 11:23:49 AM Ngày 26 Tháng Chín, 2014
Tại điểm O đặt 2 nguồn âm điểm giống hệt nhau và có công suất phát không đổi. Điểm A cách O một khoảng d(m) có mức cường độ âm là L=40dB. Trên tia vuông góc với OA lấy điểm B cách A khoảng 6(cm). Điểm M thuộc AB sao cho AM=4,5(m) và góc MOB có giá trị lớn nhất. Cần phải đặt tại O thêm bao nhiêu nguồn nữa để mức cường độ âm tại M là 50dB
Mọi người giải giúp em với ạ.
tia vuông góc OA tại đâu?
Dạ, hình vẽ của bài này:


Tiêu đề: Trả lời: Số nguồn cần tìm?
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:02:23 PM Ngày 26 Tháng Chín, 2014
Tại điểm O đặt 2 nguồn âm điểm giống hệt nhau và có công suất phát không đổi. Điểm A cách O một khoảng d(m) có mức cường độ âm là L=40dB. Trên tia vuông góc với OA lấy điểm B cách A khoảng 6(cm). Điểm M thuộc AB sao cho AM=4,5(m) và góc MOB có giá trị lớn nhất. Cần phải đặt tại O thêm bao nhiêu nguồn nữa để mức cường độ âm tại M là 50dB
Mọi người giải giúp em với ạ.

Em xem lại thứ nguyên của các đại lượng được tô màu đỏ !

Nếu tất cả cùng thứ nguyên cm thì số nguồn cần tìm là 33

Nếu thứ nguyên của các đại lượng này đúng như trong đề bài thì đáp án là 1518


Tiêu đề: Trả lời: Số nguồn cần tìm?
Gửi bởi: hellohi trong 01:37:23 PM Ngày 26 Tháng Chín, 2014
Tại điểm O đặt 2 nguồn âm điểm giống hệt nhau và có công suất phát không đổi. Điểm A cách O một khoảng d(m) có mức cường độ âm là L=40dB. Trên tia vuông góc với OA lấy điểm B cách A khoảng 6(cm). Điểm M thuộc AB sao cho AM=4,5(m) và góc MOB có giá trị lớn nhất. Cần phải đặt tại O thêm bao nhiêu nguồn nữa để mức cường độ âm tại M là 50dB
Mọi người giải giúp em với ạ.

Em xem lại thứ nguyên của các đại lượng được tô màu đỏ !

Nếu tất cả cùng thứ nguyên cm thì số nguồn cần tìm là 33

Nếu thứ nguyên của các đại lượng này đúng như trong đề bài thì đáp án là 150
Thầy ơi, nếu các số không thay đổi thì bạn em giải ra như thế này, em cũng ra cần phải có 33 nguồn, thầy xem giúp em nhé:
[tex]\tan        MOB=\tan        \left(BOA-MOA\right)=\dfrac{\tan        BOA-\tan        MOA}{1+\tan        BOA.\tan        MOA}=\dfrac{\dfrac{6}{d}-\dfrac{4,5}{d}}{1+\dfrac{6.4,5}{d^{2}}}[/tex]
suy ra [tex]\tan        MOB=\dfrac{1,5}{d+\dfrac{6.4,5}{d}}[/tex]
áp dụng bất đẳng thức cosi ta có
[tex]d+\dfrac{6.4,5}{d}\geq 2\sqrt{6.4,5}=6\sqrt{3}[/tex]
suy ra [tex]\tan        MOB\leq \dfrac{1,5}{6\sqrt{3}}[/tex]
dấu bằng xảy ra khi [tex]d=3\sqrt{3}\Rightarrow OM=\dfrac{3\sqrt{21}}{2}[/tex]
gọi L'(A) là mức cường độ âm lúc sau
[tex]L'\left(A\right)-L\left(M\right)=10log\left(\dfrac{I_{A}}{I_{B}}\right)=20log\left(\dfrac{OM}{OA}\right)\Rightarrow L'\left(A\right)=52,43\left(dB\right)[/tex]
[tex]L_{A}^{'}-L_{A}=10log\left(\dfrac{I_{A}^{'}}{I_{A}}\right)=10log\left(\dfrac{n}{2}\right)\Rightarrow n=2.10^{\dfrac{L_{A}^{'}-L_{A}}{10}}=35[/tex]. Vậy cần thêm 33 nguồn


Tiêu đề: Trả lời: Số nguồn cần tìm?
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:17:20 PM Ngày 26 Tháng Chín, 2014
Thầy viết lời giải chi tiết trong hai trường hợp


Tiêu đề: Trả lời: Số nguồn cần tìm?
Gửi bởi: hellohi trong 07:04:38 PM Ngày 26 Tháng Chín, 2014
Thầy viết lời giải chi tiết trong hai trường hợp
Vâng, em cảm ơn thầy ạ, do đánh máy gấp quá nên sai số liệu, là 4,5 cm ạ.