Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hellohi trong 11:22:29 PM Ngày 24 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21772Tiêu đề: Tìm biên độ dao động của vật sau va chạm?
Gửi bởi: hellohi trong 11:22:29 PM Ngày 24 Tháng Chín, 2014
Một con lắc đơn dao động tuần hoàn, trong quá trình dao động, lực căng cực đại lớn gấp 4 lần lực căng cực tiểu. Tại thời điểm vật đi qua vị trí mà lực căng của sợi dây gấp 2 lần lực căng cực tiểu thì nó va chạm mềm với vật có cùng khối lượng và chuyển động cùng chiều với tốc độ lớn gấp 2 lần. Tìm biên độ dao động của vật sau va chạm?
A. [tex]60^{0}[/tex]

B. [tex]65^{0}[/tex]
C. [tex]73^{0}[/tex]
D. [tex]78^{0}[/tex]
Mọi người giải giúp em với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Tìm biên độ dao động của vật sau va chạm?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:53:19 AM Ngày 25 Tháng Chín, 2014
Một con lắc đơn dao động tuần hoàn, trong quá trình dao động, lực căng cực đại lớn gấp 4 lần lực căng cực tiểu. Tại thời điểm vật đi qua vị trí mà lực căng của sợi dây gấp 2 lần lực căng cực tiểu thì nó va chạm mềm với vật có cùng khối lượng và chuyển động cùng chiều với tốc độ lớn gấp 2 lần. Tìm biên độ dao động của vật sau va chạm?
A. [tex]60^{0}[/tex]

B. [tex]65^{0}[/tex]
C. [tex]73^{0}[/tex]
D. [tex]78^{0}[/tex]
Mọi người giải giúp em với ạ.
Tmax=4Tmin ==> 3-cos(ao) = 4cos(ao) ==> cos(a0)=3/5
T=2Tmin ==> 3cos(a) - 2cos(ao)=2cos(ao) ==> cos(a) = 4cos(ao)/3=4/5
==> vận tốc trước va chạm : v = can(2gl(4/5-3/5)=can(2gl/5)
sau va chạm v' = 1,5..v (Công thức va chạm mềm nhớ ở L10 v'=(m1v1+m2V2)/(m1+m2))
ĐLBTNL
0,5. (2m). (1,5v)^2 +2mgl(1-cos(a)) = 2mgl(1-cos(ao'))
(em đơn giản m,gl sẽ ra)