Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hellohi trong 10:51:56 PM Ngày 24 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21769Tiêu đề: Điện áp AB là?
Gửi bởi: hellohi trong 10:51:56 PM Ngày 24 Tháng Chín, 2014
Cho mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở thuần R=100Ω, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều [tex]u=220\sqrt{2}cos(100\pi t)(V)[/tex], biết ZL=2ZC. Ở thời điểm t điện áp hai đầu điện trở R là 60(V), hai đầu tụ điện là 40(V). Hỏi điện áp hai đầu đoạn mạch AB khi đó là:
A. [tex]220\sqrt{2}[/tex](V)
B. 20(V)
C. 180(V)
D. 100(V)
Mọi người giải giúp em với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Điện áp AB là?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:55:05 PM Ngày 24 Tháng Chín, 2014
Cho mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở thuần R=100Ω, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều [tex]u=220\sqrt{2}cos(100\pi t)(V)[/tex], biết ZL=2ZC. Ở thời điểm t điện áp hai đầu điện trở R là 60(V), hai đầu tụ điện là 40(V). Hỏi điện áp hai đầu đoạn mạch AB khi đó là:
A. [tex]220\sqrt{2}[/tex](V)
B. 20(V)
C. 180(V)
D. 100(V)
Mọi người giải giúp em với ạ.
hỏi điện áp ở thời điểm t chính là giá trị tức thì
u=uR+uL+uC=uR+(-2uC)+uC = 60-40=20V
(ZL=2ZC, do uL nguoc pha uC ==> uL=-2uC)