Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: eueu trong 11:16:42 AM Ngày 24 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21762Tiêu đề: Bài tập giao thoa sóng khó
Gửi bởi: eueu trong 11:16:42 AM Ngày 24 Tháng Chín, 2014
Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn S1S2 = 9[tex]\lambda[/tex] phát ra dao động cùng pha nhau. Trên đoạn S1S2 , số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và cùng pha với nguồn (không kể hai nguồn)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa sóng khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:52:38 PM Ngày 24 Tháng Chín, 2014
Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn S1S2 = 9[tex]\lambda[/tex] phát ra dao động cùng pha nhau. Trên đoạn S1S2 , số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và cùng pha với nguồn (không kể hai nguồn)
Xét cực đại trung điểm : K/C từ điểm đó đến S1 là 4,5lambda ==> ngược pha nguồn ==> những điêm đồng pha nguồn là k=1,3,5,7,-1,-3,-5,-7
(Cái này là áp dụng T/C sóng dừng: hai CĐ kề nhau thì ngược pha và cách nhau đồng pha)