Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hellohi trong 01:55:21 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21756Tiêu đề: Tìm khoảng cách lớn nhất?
Gửi bởi: hellohi trong 01:55:21 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2014
Có hai nguồn dao động kết hợp S1 và S2 cách nhau 8cm. Nguồn S1 trễ pha hơn nguồn S2 là π/2 . Bước sóng là 2cm. Biên độ sóng không đổi. Điểm M cách S2 một đoạn MS2=6(cm), cách S1 một khoảng 10cm. Điểm dao động cực đại trên MS2 cách S2 một khoảng lớn nhất là bao nhiêu?
Mọi người giúp em với ạ


Tiêu đề: Trả lời: Tìm khoảng cách lớn nhất?
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 02:58:25 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2014
Bài gần tương tự có rất nhiều rồi (loại bài MS1S2 vuông tại S2), chỉ khác chút là hai nguồn vuông pha, lúc này sử dụng công thức [tex]d_{1}-d_{2}=\left(4k-1 \right)\frac{\lambda }{4}[/tex]. Em thử lại xem sao.
Tiêu đề: Trả lời: Tìm khoảng cách lớn nhất?
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 03:02:20 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2014
Thầy tính nhanh qua đáp án là 20,58 cm nhé... :-h


Tiêu đề: Trả lời: Tìm khoảng cách lớn nhất?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:47:37 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2014
Có hai nguồn dao động kết hợp S1 và S2 cách nhau 8cm. Nguồn S1 trễ pha hơn nguồn S2 là π/2 . Bước sóng là 2cm. Biên độ sóng không đổi. Điểm M cách S2 một đoạn MS2=6(cm), cách S1 một khoảng 10cm. Điểm dao động cực đại trên MS2 cách S2 một khoảng lớn nhất là bao nhiêu?
Mọi người giúp em với ạ
em dùng ĐK cực đại tổng quát nhé
d1-d2=(k+(phi1-phi2)/2pi).lambda.
xét điểm M ==> 10-6=(k-1/4).2 ==> k = 2,25 ==> cực đại gần M nhất sẽ là k=3 ==> d1-d2=(3-1/4)*2=5,5
em vẽ hình sẽ thấy d1^2=d2^2+8^2 ==> d1+d2 =128/11
==> d1=377/44 và d2=135/44


Tiêu đề: Trả lời: Tìm khoảng cách lớn nhất?
Gửi bởi: hellohi trong 03:52:53 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2014
Có hai nguồn dao động kết hợp S1 và S2 cách nhau 8cm. Nguồn S1 trễ pha hơn nguồn S2 là π/2 . Bước sóng là 2cm. Biên độ sóng không đổi. Điểm M cách S2 một đoạn MS2=6(cm), cách S1 một khoảng 10cm. Điểm dao động cực đại trên MS2 cách S2 một khoảng lớn nhất là bao nhiêu?
Mọi người giúp em với ạ
Thầy tính nhanh qua đáp án là 20,58 cm nhé... :-h
em dùng ĐK cực đại tổng quát nhé
d1-d2=(k+(phi1-phi2)/2pi).lambda.
xét điểm M ==> 10-6=(k-1/4).2 ==> k = 2,25 ==> cực đại gần M nhất sẽ là k=3 ==> d1-d2=(3-1/4)*2=5,5
em vẽ hình sẽ thấy d1^2=d2^2+8^2 ==> d1+d2 =128/11
==> d1=377/44 và d2=135/44


Em vẽ hình này thì em giải ra 4,76 cm, không biết có sai không ạ? Đây là cách làm của em ạ:
Điểm N dao động cực đai và cách S2 (B) khoảng lớn nhất khi nó thuộc vân cực đại gần M nhất ( em tìm được kmin=−2)
Từ bộ 3 (6,8,10) là bộ 3 pi-ta-go em tính được khoảng cách NB bằng việc giải hệ:
[tex]\begin{cases} BN-AN= \left( k_{min}+ \dfrac{1}{4}\right) \lambda \\ AN^2-BN^2=AB^2 \end{cases}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Tìm khoảng cách lớn nhất?
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 05:51:28 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2014
Bài này thầy đọc ra tìm điểm xa nhất (không để ý tìm trên MS2). Nếu tìm trên MS2 thì xa nhất là 3,068 cm


Tiêu đề: Trả lời: Tìm khoảng cách lớn nhất?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:42:56 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2014
Em vẽ hình này thì em giải ra 4,76 cm, không biết có sai không ạ? Đây là cách làm của em ạ:
Điểm N dao động cực đai và cách S2 (B) khoảng lớn nhất khi nó thuộc vân cực đại gần M nhất ( em tìm được kmin=−2)
Từ bộ 3 (6,8,10) là bộ 3 pi-ta-go em tính được khoảng cách NB bằng việc giải hệ:
[tex]\begin{cases} BN-AN= \left( k_{min}+ \dfrac{1}{4}\right) \lambda \\ AN^2-BN^2=AB^2 \end{cases}[/tex]
nếu em dùng d2-d1 thì kM=-2,25 ==> cực đại gần M là k=-3, nếu k=-2 thì nó nằm ngoài MS2 rùi