Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hellohi trong 01:08:54 PM Ngày 21 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21737Tiêu đề: Điểm M cách A xa nhất ?
Gửi bởi: hellohi trong 01:08:54 PM Ngày 21 Tháng Chín, 2014
Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp A, B cách nhau 40 cm dao động theo phương trình[tex]u_{A}=5cos(24\pi t+\pi )(mm)[/tex]; [tex]u_{B}=5cos(24\pi t)(mm)[/tex]. Tốc độ truyền sóng là 48 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Xét các điểm nằm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm I, bán kính R=5cm, điểm I cách đều A và B một đoạn 25 cm. Điểm M trên đường tròn đó cách A xa nhất dao động với biên độ gần với giá trị nào nhất sau đây:
A. 10,98 mm
B. 9,8 mm
C. 9,33 mm
D. 10,11 mm
Mọi người giải giúp em ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Điểm M cách A xa nhất ?
Gửi bởi: hellohi trong 08:12:41 PM Ngày 21 Tháng Chín, 2014
Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp A, B cách nhau 40 cm dao động theo phương trình[tex]u_{A}=5cos(24\pi t+\pi )(mm)[/tex]; [tex]u_{B}=5cos(24\pi t)(mm)[/tex]. Tốc độ truyền sóng là 48 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Xét các điểm nằm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm I, bán kính R=5cm, điểm I cách đều A và B một đoạn 25 cm. Điểm M trên đường tròn đó cách A xa nhất dao động với biên độ gần với giá trị nào nhất sau đây:
A. 10,98 mm
B. 9,8 mm
C. 9,33 mm
D. 10,11 mm
Mọi người giải giúp em ạ.
Mọi người giúp em với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Điểm M cách A xa nhất ?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:52:33 PM Ngày 21 Tháng Chín, 2014
Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp A, B cách nhau 40 cm dao động theo phương trình[tex]u_{A}=5cos(24\pi t+\pi )(mm)[/tex]; [tex]u_{B}=5cos(24\pi t)(mm)[/tex]. Tốc độ truyền sóng là 48 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Xét các điểm nằm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm I, bán kính R=5cm, điểm I cách đều A và B một đoạn 25 cm. Điểm M trên đường tròn đó cách A xa nhất dao động với biên độ gần với giá trị nào nhất sau đây:
A. 10,98 mm
B. 9,8 mm
C. 9,33 mm
D. 10,11 mm
Mọi người giải giúp em ạ.
em vẽ hình ra thì điểm M phải nằm trên đường nối dài từ A đến I và kéo dài cắt vòng tròn tại M về phía B thì đó là vị trí xa A nhất
em nhìn hình và dùng hình học sẽ tìm MA và MB (chính là d1 và d2)
dùng Ct tính biên độ AM=2.A.cos(pi(d1-d2)/lambda-pi/2)