Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: boyvodanh97 trong 07:23:00 AM Ngày 21 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21732Tiêu đề: con lắc lò xo 12
Gửi bởi: boyvodanh97 trong 07:23:00 AM Ngày 21 Tháng Chín, 2014
thay va cac ban giai giup
Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng 100 (g) và một lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m. Kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn 4 cm rồi truyền cho nó một vận tốc 40π (cm/s) theo phương thẳng đứng từ dưới lên. Coi vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng. Thời gian ngắn nhất để vật chuyển động từ vị trí thấp nhất đến vị trí lò xo bị nén 1,5 cm là


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo 12
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:19:37 AM Ngày 21 Tháng Chín, 2014
thay va cac ban giai giup
Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng 100 (g) và một lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m. Kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn 4 cm rồi truyền cho nó một vận tốc 40π (cm/s) theo phương thẳng đứng từ dưới lên. Coi vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng. Thời gian ngắn nhất để vật chuyển động từ vị trí thấp nhất đến vị trí lò xo bị nén 1,5 cm là
hd em tự tíh
Delta Lo=mg/k=1cm
lò xo giãn 4cm ==> x = -3cm, v=40pi ==> A=5
khi lò xo nén 1,5cm ==> x = 1,5+DeltaLo=2,5cm. (chọn chiều dương hướng lên)
==> t(-A ==> A/2) = T/3


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo 12
Gửi bởi: boyvodanh97 trong 10:11:55 AM Ngày 21 Tháng Chín, 2014
lò xo giãn 4cm ==> x = 3cm em chưa hiểu


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: con lắc lò xo 12
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:12:08 PM Ngày 21 Tháng Chín, 2014
lò xo giãn 4cm ==> x = 3cm em chưa hiểu
o vi tri can bang lo xo da gian 1 ==> khi lo xo gian 4 thì vật cách vtcb 3cm, nếu chọn chieu duong huong len thino la x = -3


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo 12
Gửi bởi: boyvodanh97 trong 06:06:47 PM Ngày 21 Tháng Chín, 2014
ở trên thầy giải thích x=3 ở dưới lại là x= -3 là sao hả thầy?


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo 12
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:41:03 PM Ngày 21 Tháng Chín, 2014
ở trên thầy giải thích x=3 ở dưới lại là x= -3 là sao hả thầy?
chọn chiều dương hướng lên thì kéo xuống x < 0  nên là x = -3, ở trên đánh nhầm đã chỉnh lại rùi