Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: p.q.huy trong 07:32:46 PM Ngày 18 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21710Tiêu đề: bài tập sóng cơ khó cần giải đáp
Gửi bởi: p.q.huy trong 07:32:46 PM Ngày 18 Tháng Chín, 2014
mọi ng giúp mình bài này với
tại 1 điểm trên mặt phẳng chất lỏng có 1 nguồn dđ tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Coi môi trường tuyệt đối đàn hồi. M và N là 2 điểm trên mặt chất lỏng , cách nguồn lần lượt là R1 và R2, biết biên độ dđ của phần tử tại M gấp 4 lần tại N. Tính tỉ số R1/R2


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ khó cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 02:41:14 PM Ngày 19 Tháng Chín, 2014
mọi ng giúp mình bài này với
tại 1 điểm trên mặt phẳng chất lỏng có 1 nguồn dđ tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Coi môi trường tuyệt đối đàn hồi. M và N là 2 điểm trên mặt chất lỏng , cách nguồn lần lượt là R1 và R2, biết biên độ dđ của phần tử tại M gấp 4 lần tại N. Tính tỉ số R1/R2
[tex]\frac{E_M}{E_N}=\frac{A_M^{2}}{A_N^{2}} =\frac{R_N}{R_M} =\frac{1}{16}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ khó cần giải đáp
Gửi bởi: p.q.huy trong 09:53:34 PM Ngày 19 Tháng Chín, 2014
bạn giải thích cụ thể hơn đc k