Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: p.q.huy trong 11:08:21 PM Ngày 17 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21703Tiêu đề: bái sóng cơ khó
Gửi bởi: p.q.huy trong 11:08:21 PM Ngày 17 Tháng Chín, 2014
ở mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng A,B cách nhau 19cm, dao động theo pt [tex]ua=ub=acos(20\Pi t)[/tex]. tốc độ truyền sóng ở mặt chất lỏng là 40cm/s. M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử tại M dao động với bđộ cực đại và cũng pha vs A. Tính khoảng cách AM


Tiêu đề: Trả lời: bái sóng cơ khó
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 04:44:39 PM Ngày 18 Tháng Chín, 2014
ở mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng A,B cách nhau 19cm, dao động theo pt [tex]ua=ub=acos(20\Pi t)[/tex]. tốc độ truyền sóng ở mặt chất lỏng là 40cm/s. M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử tại M dao động với bđộ cực đại và cũng pha vs A. Tính khoảng cách AM


vi phạm quy định chưa làm rõ mục đích đăng bài