Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hellochao trong 08:55:53 PM Ngày 16 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21693Tiêu đề: Khoảng cách của hai vật là?
Gửi bởi: hellochao trong 08:55:53 PM Ngày 16 Tháng Chín, 2014
Hai chất điểm dao động với cùng tần số trên một đường thẳng cùng chung vị trí cân bằng. Biết rằng [tex]4x_{1}^{2}[/tex]+[tex]9x_{2}^{2}=36[/tex]
khi x≤0 và [tex]4x_{1}^{2}[/tex]+[tex]9x_{2}^{2}=64[/tex] khi x≥0. Tính khoảng cách hai vị trí khi vật 1 dao động có vận tốc bằng không?
A. 5 cm
B. 2 cm
C. 4 cm
D. 7 cm
Mong moị người giải giúp em ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Khoảng cách của hai vật là?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:42:25 PM Ngày 16 Tháng Chín, 2014
Hai chất điểm dao động với cùng tần số trên một đường thẳng cùng chung vị trí cân bằng. Biết rằng [tex]4x_{1}^{2}[/tex]+[tex]9x_{2}^{2}=36[/tex]
khi x≤0 và [tex]4x_{1}^{2}[/tex]+[tex]9x_{2}^{2}=64[/tex] khi x≥0. Tính khoảng cách hai vị trí khi vật 1 dao động có vận tốc bằng không?
A. 5 cm
B. 2 cm
C. 4 cm
D. 7 cm
Mong moị người giải giúp em ạ.
vơi phương trình 1 ==> x1^2<=9 và x2^2<=4 ==>0>= x1>=-3 và 0>=x2>=-2. khi v1=0 ==> x1 = -3 ==> x2=0 khoảng cách chúng bằng 3
vơi phương trình 2 ==> x1^2<=16 và x2^2<=64/9 ==>0<= x1<=4 và 0<=x2<=8/3. khi v1=0 ==> x1 = 4 ==> x2=0 khoảng cách chúng bằng 4
Dựa vào Đáp chọn C.