Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hellochao trong 05:34:21 PM Ngày 15 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21682Tiêu đề: Gia tốc cực đại của vật gần với giá trị nào?
Gửi bởi: hellochao trong 05:34:21 PM Ngày 15 Tháng Chín, 2014
Một vật nhỏ có khối lượng 100g dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với chu kì T. Khi đi qua vị trí cân bằng, vật có tốc độ là 38 cm/s. Trong chu kì dao động đầu tiên, thời điểm ban đầu vật ở vị trí cân bằng, sau khi dao động được hơn [tex]\frac{1}{6}[/tex] chu kì, tại thời điểm t vật có li độ là x, kể từ đó sau mỗi khoảng thời gian [tex]\frac{2}{3}[/tex] s, khoảng cách từ vật tới vị trí cân bằng là không đổi. Gia tốc cực đại của vật có giá trị gần giá trị nào dưới đây :
A. 2,56 [tex]m/s^{2}[/tex]
B. 1,24 [tex]m/s^{2}[/tex]
C. 1,57[tex]m/s^{2}[/tex]
D. 1,8 [tex]m/s^{2}[/tex]
Mong moị người giải giúp em ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Gia tốc cực đại của vật gần với giá trị nào?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:49:58 PM Ngày 15 Tháng Chín, 2014
Một vật nhỏ có khối lượng 100g dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với chu kì T. Khi đi qua vị trí cân bằng, vật có tốc độ là 38 cm/s. Trong chu kì dao động đầu tiên, thời điểm ban đầu vật ở vị trí cân bằng, sau khi dao động được hơn [tex]\frac{1}{6}[/tex] chu kì, tại thời điểm t vật có li độ là x, kể từ đó sau mỗi khoảng thời gian [tex]\frac{2}{3}[/tex] s, khoảng cách từ vật tới vị trí cân bằng là không đổi. Gia tốc cực đại của vật có giá trị gần giá trị nào dưới đây :
A. 2,56 [tex]m/s^{2}[/tex]
B. 1,24 [tex]m/s^{2}[/tex]
C. 1,57[tex]m/s^{2}[/tex]
D. 1,8 [tex]m/s^{2}[/tex]
Mong moị người giải giúp em ạ.
Đề bài không chuẩn, khi đi hơn T/6 là đến bao nhiêu
+
==> vẫn có khả năng thời điểm t là A/can(2) hay -A/can(2) ==> T/4=2/3
==> A ==> amax
+ cũng có khả năng tại thời điểm t là vị trí bất kỳ <> A/can(2) hay -A/can(2) ==> T/2=2/3