Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: Guitar trong 02:17:06 PM Ngày 15 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21681Tiêu đề: Bài Chuyển động tròn khó
Gửi bởi: Guitar trong 02:17:06 PM Ngày 15 Tháng Chín, 2014
Nhờ quý thầy cô, anh chị phân tích và giúp em bài này?

Hai cuarơ xe đạp luyện tập trên một đường đua tròn bán kính R.Các tốc độ chuyển đọng tròn đều là v1 và v2>v1.Họ xuất phát cùng lúc,tại cùng một nơi. a. Tính khoảng thời gian giữa hai lần gặp nhau liên tiếp của họ sau đó. b. Tính quãng đường mà mỗi người đi được trong khoảng thời gian giữa hai lần gặp nhau.


Tiêu đề: Trả lời: Bài Chuyển động tròn khó
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:58:58 PM Ngày 15 Tháng Chín, 2014
Nhờ quý thầy cô, anh chị phân tích và giúp em bài này?

Hai cuarơ xe đạp luyện tập trên một đường đua tròn bán kính R.Các tốc độ chuyển đọng tròn đều là v1 và v2>v1.Họ xuất phát cùng lúc,tại cùng một nơi. a. Tính khoảng thời gian giữa hai lần gặp nhau liên tiếp của họ sau đó. b. Tính quãng đường mà mỗi người đi được trong khoảng thời gian giữa hai lần gặp nhau.

Em xem hướng dẫn


Tiêu đề: Trả lời: Bài Chuyển động tròn khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:16:40 PM Ngày 15 Tháng Chín, 2014
Nhờ quý thầy cô, anh chị phân tích và giúp em bài này?

Hai cuarơ xe đạp luyện tập trên một đường đua tròn bán kính R.Các tốc độ chuyển đọng tròn đều là v1 và v2>v1.Họ xuất phát cùng lúc,tại cùng một nơi. a. Tính khoảng thời gian giữa hai lần gặp nhau liên tiếp của họ sau đó. b. Tính quãng đường mà mỗi người đi được trong khoảng thời gian giữa hai lần gặp nhau.
Khoảng thời gian gặp nhau 2 lần liên tiếp cũng chính là thời gian gặp nhau lần đầu
Khi gặp nhau xe 1 đi đoạn s thì xe hai đi đoạn s+2piR
từ đó em tính được quãng đường ==> thời gian