Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhanvatly97 trong 11:43:14 PM Ngày 13 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21676Tiêu đề: Bài tập con lắc đơn
Gửi bởi: nhanvatly97 trong 11:43:14 PM Ngày 13 Tháng Chín, 2014
Một con lắc đơn dao động điều hòa tại một nơi có g = 10m/s^2. Tính chu kì dao động riêng của con lắc. Biết rằng nếu tăng chiều dài dây thêm 44 cm thì chu kì tăng 20%. lấy pi^2=10.

Mong mn giải giúp


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập con lắc đơn
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:18:44 AM Ngày 15 Tháng Chín, 2014
Một con lắc đơn dao động điều hòa tại một nơi có g = 10m/s^2. Tính chu kì dao động riêng của con lắc. Biết rằng nếu tăng chiều dài dây thêm 44 cm thì chu kì tăng 20%. lấy pi^2=10.

Mong mn giải giúp

[tex]\frac{T_2}{T_1} = 1,2[/tex]
[tex]\sqrt{\frac{l_2}{l_1}}[/tex] =1,2
[tex]\sqrt{\frac{l_1 + 44}{l1}}[/tex] =1,2

[tex]\frac{l1 + 44}{l_1}[/tex]  =1,44
=> l1 = ....
=> T = ...

P/s lỗi k hiện l1 + 44 nhá