Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: congvinh667 trong 11:04:36 PM Ngày 12 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21668Tiêu đề: Bài toán về tính biên độ của sóng
Gửi bởi: congvinh667 trong 11:04:36 PM Ngày 12 Tháng Chín, 2014
Mọi người xem giúp em bài này với ạ! Mới chuyển sang sóng còn kém lắm ạ!!!

Hai chất điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau [tex]\frac{\lambda }{3}[/tex], sóng có biên độ A. Sóng truyền từ N đến M. Giả sử tại t, có uM=1,5 cm và uN=-1,5 cm
Xác định A
Mọi người ơi nếu bài toán tổng quát với các giá trị uM và uN không đối nhau mà là giá trị bất kì thì tính thế nào vậy ạ??
Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về tính biên độ của sóng
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:16:00 AM Ngày 13 Tháng Chín, 2014
Mọi người xem giúp em bài này với ạ! Mới chuyển sang sóng còn kém lắm ạ!!!

Hai chất điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau [tex]\frac{\lambda }{3}[/tex], sóng có biên độ A. Sóng truyền từ N đến M. Giả sử tại t, có uM=1,5 cm và uN=-1,5 cm
Xác định A
Mọi người ơi nếu bài toán tổng quát với các giá trị uM và uN không đối nhau mà là giá trị bất kì thì tính thế nào vậy ạ??[tex]\frac{\sqrt{3}A}{2} = 1,5[/tex]
=> A= [tex]\sqrt{3}[/tex]