Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Calcifer trong 01:07:42 PM Ngày 09 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21651Tiêu đề: Bài tập về sóng dừng cần giải đáp
Gửi bởi: Calcifer trong 01:07:42 PM Ngày 09 Tháng Chín, 2014
1. Một sóng dừng trên dây có phương trình u=Acos(bx)cos(wt) ( x tính bằng m, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên dây có bước sóng 50 cm và biên độ dao động của một phần tử cách bụng sóng 1/24 m là căn3(cm). Giá trị của A và b là?
2. Trong thí nghiệm tạo sóng dừng trên sợi dây đàn hồi, phần tử M trên sợi dây cách đầu cố định của sợi dây một khoảng x dao động theo phương trình uM= 2a sin(bx)cos(wt+phi), trong đó b=5pi(m^-1). Vị trí nào sau đây của M không phải là bụng sóng?
A. x=0.1 m
B. x=0.3m
C. x=0.6m
D. x=0.9m
Mong thầy cô và các bạn giải giúp em ạ. Em cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về sóng dừng cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:53:24 PM Ngày 09 Tháng Chín, 2014
1. Một sóng dừng trên dây có phương trình u=Acos(bx)cos(wt) ( x tính bằng m, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên dây có bước sóng 50 cm và biên độ dao động của một phần tử cách bụng sóng 1/24 m là căn3(cm). Giá trị của A và b là?
2. Trong thí nghiệm tạo sóng dừng trên sợi dây đàn hồi, phần tử M trên sợi dây cách đầu cố định của sợi dây một khoảng x dao động theo phương trình uM= 2a sin(bx)cos(wt+phi), trong đó b=5pi(m^-1). Vị trí nào sau đây của M không phải là bụng sóng?
A. x=0.1 m
B. x=0.3m
C. x=0.6m
D. x=0.9m
Mong thầy cô và các bạn giải giúp em ạ. Em cảm ơn!
HD:
C1: Dựa trên PT Sóng
==> [tex]b=2\pi/\lambda (m)[/tex]
Mặt khác CT biên độ : [tex]a = Ab.cos(2\pi.d/\lambda) (Ab=A)[/tex]
==> [tex]\sqrt{3}=A.cos(b.\frac{1}{24}) ==> A[/tex]
C2:
vị trí bụng là khi em thế x vào mà sin(bx)=1.