Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Kate Spencer trong 05:28:58 PM Ngày 08 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21648Tiêu đề: Một bài tập Sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Kate Spencer trong 05:28:58 PM Ngày 08 Tháng Chín, 2014
Sóng truyền theo phương ngang trên một sợi dây dài với tần số 10 Hz. Điểm M trên dây tại một thời điểm đang ở vị trí cao nhất và tại thời điểm đó điểm N cách M một khoảng 5 cm đang đi qua vị trí có li độ bằng nửa biên độ và đi lên. Cho biết biên độ sóng không đổi khi truyền. Biết khoảng cách MN nhỏ hơn bước sóng của sóng trên dây. Chọn đáp án đúng về tốc độ truyền sóng và chiều truyền sóng:
A. 60 cm/s, truyền từ M đến N
B. 3 m/s, truyền từ N đến M
C. 60 cm/s, truyền từ N đến M
D. 30 cm/s, từ M đến N

Mong các thầy cô, các anh chị và các bạn giúp đỡ. Cảm ơn mọi người!


Tiêu đề: Trả lời: Một bài tập Sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:28:35 AM Ngày 09 Tháng Chín, 2014
Em xem lời giải