Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Phồng Văn Tôm trong 10:10:40 PM Ngày 07 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21646Tiêu đề: Chứng minh công thức điện XC
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 10:10:40 PM Ngày 07 Tháng Chín, 2014
Xin nhờ các thầy hướng dẫn giúp e c/m mấy công thức này:

1. Mạch RLC có [tex]r\neq 0[/tex] và [tex]r<|Z_{L}-Z_{C}|[/tex], để Pdây đạt max thì có cthức Pdây max = [tex]\frac{U^{2}.r}{r^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}[/tex]

2. Mạch RLC có C biến thiên, [tex]U_{RC}_{max}=\frac{2U.R}{\sqrt{Z_{L}^{2}+4R^{2}}-Z_{L}}[/tex] khi [tex]Z_{C}=\frac{Z_{L}+\sqrt{Z_{L}^{2}+4R^{2}}}{2}[/tex]

3. Mạch RLC có [tex]\omega[/tex] biến thiên. Khi [tex]\omega = \omega _{1}[/tex] và [tex]\omega = \omega _{2}[/tex] thì [tex]I_{1}=I_{2}=\frac{I_{o}}{n}[/tex], khi đó [tex]R=\frac{L(\omega _{1}-\omega _{2})}{\sqrt{n^{2}-1}}[/tex]


Tuy đã là SV, nhưng e vẫn chưa thể TỰ CHỨNG MINH đc mấy công thức này, mà chỉ đc cung cấp bởi thầy giáo. Nhỡ sau này có đi gia sư, hsinh nó mà hỏi

"cthức này c/m như thế nào" thì e còn biết đường mà trả lời các thầy ạ   :D :D :D


Tiêu đề: Trả lời: Chứng minh công thức điện XC
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:44:34 PM Ngày 09 Tháng Chín, 2014
Xem Một số bài toán cực trị trong mạch RLC nối tiếp - GV Lê Tấn Hậu (http://thuvienvatly.com/download/10356)


Tiêu đề: Trả lời: Chứng minh công thức điện XC
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:57:54 AM Ngày 10 Tháng Chín, 2014
Xin nhờ các thầy hướng dẫn giúp e c/m mấy công thức này:

1. Mạch RLC có [tex]r\neq 0[/tex] và [tex]r<|Z_{L}-Z_{C}|[/tex], để Pdây đạt max thì có cthức Pdây max = [tex]\frac{U^{2}.r}{r^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}[/tex]
cách an CM tổng quát nhất thường dùng là đạo hàm hoặc xét tính chất tam thức bậc 2
bài 1: cho cái gì thay đổi?


Tiêu đề: Trả lời: Chứng minh công thức điện XC
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 10:37:56 AM Ngày 10 Tháng Chín, 2014
Xin nhờ các thầy hướng dẫn giúp e c/m mấy công thức này:

1. Mạch RLC có [tex]r\neq 0[/tex] và [tex]r<|Z_{L}-Z_{C}|[/tex], để Pdây đạt max thì có cthức Pdây max = [tex]\frac{U^{2}.r}{r^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}[/tex]
cách an CM tổng quát nhất thường dùng là đạo hàm hoặc xét tính chất tam thức bậc 2
bài 1: cho cái gì thay đổi?

E qên mất  :( Có R biến thiên thầy ạ


Tiêu đề: Trả lời: Chứng minh công thức điện XC
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:09:18 PM Ngày 10 Tháng Chín, 2014
Xin nhờ các thầy hướng dẫn giúp e c/m mấy công thức này:

1. Mạch RLC có [tex]r\neq 0[/tex] và [tex]r<|Z_{L}-Z_{C}|[/tex], để Pdây đạt max thì có cthức Pdây max = [tex]\frac{U^{2}.r}{r^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}[/tex]
[tex]Pd = r.\frac{U^2}{(R+r)^2+(ZL-ZC)^2}[/tex]
do R thay đổi từ 0 nên Pdmax khi Rmin=0 ==> CT


Tiêu đề: Trả lời: Chứng minh công thức điện XC
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:17:52 PM Ngày 10 Tháng Chín, 2014
3. Mạch RLC có [tex]\omega[/tex] biến thiên. Khi [tex]\omega = \omega _{1}[/tex] và [tex]\omega = \omega _{2}[/tex] thì [tex]I_{1}=I_{2}=\frac{I_{o}}{n}[/tex], khi đó [tex]R=\frac{L(\omega _{1}-\omega _{2})}{\sqrt{n^{2}-1}}[/tex]


Tuy đã là SV, nhưng e vẫn chưa thể TỰ CHỨNG MINH đc mấy công thức này, mà chỉ đc cung cấp bởi thầy giáo. Nhỡ sau này có đi gia sư, hsinh nó mà hỏi

"cthức này c/m như thế nào" thì e còn biết đường mà trả lời các thầy ạ   :D :D :D
nói rõ Io là giá trị  cường độ dòng khi khi xảy ra cộng hưởng
[tex]\omega_1,\omega_2[/tex] cho cùng I ==> [tex]\omega_1.\omega_2=1/LC[/tex] ==> ZL1=ZC2 và ZC1=ZL2
Do I = Io/n ==> Z = nR ==> [tex]R^2+(ZL1-ZC1)^2=n^2.R^2 ==> R^2(n^2-1) = (ZL1-ZL2)^2 ==> CT[/tex]