Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: allstar(HSBH) trong 07:58:51 PM Ngày 06 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21638Tiêu đề: Phương trình sóng tổng hợp
Gửi bởi: allstar(HSBH) trong 07:58:51 PM Ngày 06 Tháng Chín, 2014
1.Tại 2 điểm S_1, S_2 cách nhau 3 cm trên mặt nước đặt 2 nguồn kết hợp phát sóng ngang với cùng pt u = 2 cos(100[tex]\pi[/tex]t) mm, t tính bằng giây. Tốc độ truyền sóng trong nước là 20 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Pt li độ (theo mm) tại điểm M nằm trên mặt nước với S_1M = 5,3 cm và S_2M = 4,8 cm là?

2.Một âm thoa dao động với tần số f = 40 Hz, tạo nên 2 nguồn sóng kết hợp A và B trên mặt nước cùng pha ban đầu bằng không. Biên độ sóng của 2 nguồn là a = 1cm và xem là không đổi trong quá trình truyền. Vận tốc truyền sóng là 2 m/s. AB = 16 cm. Dao động tổng hợp tại M cách A và B các đoạn lần lượt là 13,75 cm và 11,25 cm có pt là?     


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình sóng tổng hợp
Gửi bởi: allstar(HSBH) trong 11:57:31 AM Ngày 07 Tháng Chín, 2014
1.Tại 2 điểm S_1, S_2 cách nhau 3 cm trên mặt nước đặt 2 nguồn kết hợp phát sóng ngang với cùng pt u = 2 cos(100[tex]\pi[/tex]t) mm, t tính bằng giây. Tốc độ truyền sóng trong nước là 20 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Pt li độ (theo mm) tại điểm M nằm trên mặt nước với S_1M = 5,3 cm và S_2M = 4,8 cm là?

2.Một âm thoa dao động với tần số f = 40 Hz, tạo nên 2 nguồn sóng kết hợp A và B trên mặt nước cùng pha ban đầu bằng không. Biên độ sóng của 2 nguồn là a = 1cm và xem là không đổi trong quá trình truyền. Vận tốc truyền sóng là 2 m/s. AB = 16 cm. Dao động tổng hợp tại M cách A và B các đoạn lần lượt là 13,75 cm và 11,25 cm có pt là?     

3.Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, 2 nguồn kết hợp A và B dao động cùng pha ban đầu bằng 0, phát ra sóng cơ bước sóng 6 cm. Biết biên độ sóng không đổi và bằng 2 cm khi lan truyền. Xét tại điểm M nằm trên AB với MA = 27 cm, MB = 19 cm. Biên độ và dao động của phần tử tại M
 

Mọi người giúp mình trả lời với.


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình sóng tổng hợp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:06:16 PM Ngày 07 Tháng Chín, 2014
Mây1 bài này đã có công thức hết rồi. Bạn xem lại công thức rồi làm thôi.


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình sóng tổng hợp
Gửi bởi: allstar(HSBH) trong 07:28:23 PM Ngày 07 Tháng Chín, 2014

1.Tại 2 điểm S_1, S_2 cách nhau 3 cm trên mặt nước đặt 2 nguồn kết hợp phát sóng ngang với cùng pt u = 2 cos(100[tex]\pi[/tex]t) mm, t tính bằng giây. Tốc độ truyền sóng trong nước là 20 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Pt li độ (theo mm) tại điểm M nằm trên mặt nước với S_1M = 5,3 cm và S_2M = 4,8 cm là?

2.Một âm thoa dao động với tần số f = 40 Hz, tạo nên 2 nguồn sóng kết hợp A và B trên mặt nước cùng pha ban đầu bằng không. Biên độ sóng của 2 nguồn là a = 1cm và xem là không đổi trong quá trình truyền. Vận tốc truyền sóng là 2 m/s. AB = 16 cm. Dao động tổng hợp tại M cách A và B các đoạn lần lượt là 13,75 cm và 11,25 cm có pt là?     

3.Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, 2 nguồn kết hợp A và B dao động cùng pha ban đầu bằng 0, phát ra sóng cơ bước sóng 6 cm. Biết biên độ sóng không đổi và bằng 2 cm khi lan truyền. Xét tại điểm M nằm trên AB với MA = 27 cm, MB = 19 cm. Biên độ và dao động của phần tử tại M
 

Mọi người giúp mình trả lời với.


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình sóng tổng hợp
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:41:34 PM Ngày 07 Tháng Chín, 2014
Thầy Đạt trả lời chưa đủ rõ ràng à? Cả 4 bài này đều dùng công thức viết phương trình sóng tại một điểm trong giao thoa sóng cơ để làm.
Nó đã có trong SGK rồi, các em xem và tự làm.
Ngoài ra, chúng tôi đã giới thiệu những tài liệu sóng cơ của thầy Đoàn Văn Lượng & thầy Nguyễn Hồng Khánh (ở topic trước), có vẻ chẳng ai có ý định tải về để tham khảo,