Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: congvinh667 trong 09:51:36 PM Ngày 05 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21635Tiêu đề: Giản đồ vectơ
Gửi bởi: congvinh667 trong 09:51:36 PM Ngày 05 Tháng Chín, 2014
Mọi người giúp em giải bài này bằng giản đồ với ạ, dùng đại số thì cũng được, nhưng có cách nào hay hơn ko ạ??

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị [tex]40\sqrt{2}[/tex] vào 2 đầu đoạn mạch nối tiếp gồm R, cuộn dây Lr, tụ điện C thì công suất tiêu thụ của mạch là 40W. Biết [tex]U_{R}, U_{Lr},U_{C}[/tex] lần lượt là 25V,25V,60V. Tính r


Tiêu đề: Trả lời: Giản đồ vectơ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 02:43:23 PM Ngày 12 Tháng Chín, 2014
Mọi người giúp em giải bài này bằng giản đồ với ạ, dùng đại số thì cũng được, nhưng có cách nào hay hơn ko ạ??

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị [tex]40\sqrt{2}[/tex] vào 2 đầu đoạn mạch nối tiếp gồm R, cuộn dây Lr, tụ điện C thì công suất tiêu thụ của mạch là 40W. Biết [tex]U_{R}, U_{Lr},U_{C}[/tex] lần lượt là 25V,25V,60V. Tính r


Đại số này
đặt Ur = x
Ul = y
[tex]x^{2 }[/tex]+[tex] y^{2}= 25^{2}[/tex]
và có
[tex](25 +x)^{2} [/tex]+[tex] ((60-y)^{2} =(40\sqrt{2})^2[/tex]
giải ra => Ur = .....
P = UI cos [tex]\varphi[/tex]
cos [tex]\varphi[/tex] = [tex]\frac{U_R+Ur}{U}[/tex]
=> I = ...
có I và Ur => r = ....

P/s : k thấy nó hiện dấu + chứ @@