Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hellochao trong 07:38:22 PM Ngày 05 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21632Tiêu đề: Biểu thức i qua mạch là?
Gửi bởi: hellochao trong 07:38:22 PM Ngày 05 Tháng Chín, 2014
Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R=40Ω ghép nối tiếp với cuộn cảm L. Hiệu điện thế tức thừi hai đầu đoạn mạch [tex]u=80cos(100\pi t)[/tex] và đặt điện áp hiệu dụng [tex]U_{L}=40V[/tex]. Biểu thức i qua mạch là:
A. [tex]\frac{\sqrt{2}}{2}cos(100\pi t-\frac{\pi }{4})[/tex]
B. [tex]\frac{\sqrt{2}}{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{4})[/tex]
C. [tex]\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{\pi }{4})[/tex]
D. [tex]\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{4})[/tex]
Mong mọi người giải giúp em ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Biểu thức i qua mạch là?
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:02:47 PM Ngày 05 Tháng Chín, 2014
Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R=40Ω ghép nối tiếp với cuộn cảm L. Hiệu điện thế tức thừi hai đầu đoạn mạch [tex]u=80cos(100\pi t)[/tex] và đặt điện áp hiệu dụng [tex]U_{L}=40V[/tex]. Biểu thức i qua mạch là:
A. [tex]\frac{\sqrt{2}}{2}cos(100\pi t-\frac{\pi }{4})[/tex]
B. [tex]\frac{\sqrt{2}}{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{4})[/tex]
C. [tex]\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{\pi }{4})[/tex]
D. [tex]\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{4})[/tex]
Mong mọi người giải giúp em ạ.

[tex]U=40\sqrt{2}=\sqrt{U_R^2+U_L^2}=>U_R=40V=> I_0=\sqrt{2}A[/tex]

UR = UL => phi = pi/4

i trễ pha hơn u vì mạch RL => đáp án C.