Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: rosamultiflora trong 01:22:16 PM Ngày 05 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21629Tiêu đề: Thắc mắc nhỏ DĐĐH
Gửi bởi: rosamultiflora trong 01:22:16 PM Ngày 05 Tháng Chín, 2014
Đề hỏi là "Gia tốc trọng trường tại B tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm so với gia tốc trọng trường tại A" thì phải làm thế nào ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc nhỏ DĐĐH
Gửi bởi: Điền Quang trong 04:12:32 PM Ngày 05 Tháng Chín, 2014
Đề hỏi là "Gia tốc trọng trường tại B tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm so với gia tốc trọng trường tại A" thì phải làm thế nào ạ?
Em tính: [tex]\frac{g_{B}-g_{A}}{g_{A}}.100[/tex]%
Nếu ra số dương tức là tăng, còn âm thì là giảm.


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc nhỏ DĐĐH
Gửi bởi: rosamultiflora trong 08:47:45 PM Ngày 05 Tháng Chín, 2014
Đề hỏi là "Gia tốc trọng trường tại B tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm so với gia tốc trọng trường tại A" thì phải làm thế nào ạ?
Em tính: [tex]\frac{g_{B}-g_{A}}{g_{A}}.100[/tex]%
Nếu ra số dương tức là tăng, còn âm thì là giảm.
Em ko hieu lam,sao lai phai chia ho gA nua vay thay?


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc nhỏ DĐĐH
Gửi bởi: 1412 trong 09:38:32 PM Ngày 05 Tháng Chín, 2014
Đề hỏi là "Gia tốc trọng trường tại B tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm so với gia tốc trọng trường tại A" thì phải làm thế nào ạ?
Em tính: [tex]\frac{g_{B}-g_{A}}{g_{A}}.100[/tex]%
Nếu ra số dương tức là tăng, còn âm thì là giảm.
Em ko hieu lam,sao lai phai chia ho gA nua vay thay?
Chia cho gA là để tính tăng (hoặc giảm) bao nhiêu % đó bạn. Nếu không chia chỉ được kết quả là tăng hay giảm bao nhiêu mà thôi!