Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: minhnguyet97 trong 11:32:40 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21627Tiêu đề: Giao thoa sóng cơ: Biên độ tại một điểm
Gửi bởi: minhnguyet97 trong 11:32:40 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2014
Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 20cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là u1 = 3 cos(25πt) (mm) và u2 = 4sin(25πt) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 50 cm/s. Những điểm M thuộc mặt nước có hiệu đường đi d = |S1M – S2M|= 2k (cm) (với k = 0, 1,2 ,3, ...) sẽ dao động với biên độ bằng:

Mọi người giúp mình với!


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cơ: Biên độ tại một điểm
Gửi bởi: Điền Quang trong 06:56:29 AM Ngày 05 Tháng Chín, 2014
Em chú ý đặt tên topic ngắn gọn, chúng tôi sửa tên lại rồi! Và cần phải nêu rõ mục đích đăng bài (là nhớ giúp hay đang muốn ra đề đánh đố).


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cơ: Biên độ tại một điểm
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:05:03 AM Ngày 05 Tháng Chín, 2014
Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 20cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là u1 = 3 cos(25πt) (mm) và u2 = 4sin(25πt) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 50 cm/s. Những điểm M thuộc mặt nước có hiệu đường đi d = |S1M – S2M|= 2k (cm) (với k = 0, 1,2 ,3, ...) sẽ dao động với biên độ bằng:

Mọi người giúp mình với!


Bước sóng : lam đa = 4 cm

Nguồn S1 sớm pha hơn nguồn S2 một lượng pi/2

Hiệu số pha của hai sóng tại điểm đang xét :    [tex]\Delta \varphi = 2\pi \frac{d_{2} - d_{1}}{\lambda } + \frac{\pi }{2}[/tex]

Thay giả thiết vào ta được : [tex]\Delta \varphi = \frac{\pi }{2} + k \pi[/tex]

Vậy biên độ dao động cần tìm : [tex]A = \sqrt{A_{1}^{2} + A_{2}^{2}} = 5 cm[/tex]