Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vh2003 trong 08:31:33 AM Ngày 03 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21613Tiêu đề: động lực học vật rắn khó ... giúp em với
Gửi bởi: vh2003 trong 08:31:33 AM Ngày 03 Tháng Chín, 2014
Một trụ đặc có bán kính 0,6 mét, nặng 28 kg, có thể quay quanh một trục nằm ngang của hình trụ. Một sợi dây cuộn trên hình trụ, một đầu treo một vật nặng m=6kg. Buông vật m để hệ chuyển động:
a. Tìm gia tốc góc và lực căng dây của vật. cho g=10
b. Tìm số vòng quay và tốc độ góc sau 2 giây
c. sau khi vật m đi được 7,26 mét thì dây đứt. Tính lực cản F để hình trụ ngừng quay sau 2,75s.
Tìm số vòng quay từ lúc dây đứt đến lúc dừng ?


Tiêu đề: Trả lời: động lực học vật rắn khó ... giúp em với
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:54:19 AM Ngày 03 Tháng Chín, 2014
Một trụ đặc có bán kính 0,6 mét, nặng 28 kg, có thể quay quanh một trục nằm ngang của hình trụ. Một sợi dây cuộn trên hình trụ, một đầu treo một vật nặng m=6kg. Buông vật m để hệ chuyển động:
a. Tìm gia tốc góc và lực căng dây của vật. cho g=10
b. Tìm số vòng quay và tốc độ góc sau 2 giây
c. sau khi vật m đi được 7,26 mét thì dây đứt. Tính lực cản F để hình trụ ngừng quay sau 2,75s.
Tìm số vòng quay từ lúc dây đứt đến lúc dừng ?
HD em tự tính
Phương trình tịnh tiến vật : P-T=m.a1
Phương trình quay RR :  [tex]T.R = I.\gamma(\gamma =a2/R) [/tex]
Do dây không giãn ==> a1=a2
a/ Từ ba phương trình trên em sẽ tìm a,T ==> gia tốc góc
b/ phương trình tốc độ góc : [tex]\omega=\gamma.t ==> \omega[/tex], phương trình li độ góc: [tex]\varphi = 1/2\gamma.t^2 ==> \varphi[/tex]
c/ thời gian đi 7,26m ==> [tex]S=1/2.a.t^2 ==> t ==> \omega'[/tex]
Sau khi đứt dây trục chuyen động quay chậm dần đều do moment lực cản với [tex]\omega_0=\omega'[/tex] cho đến khi dừng [tex]\omega=0[/tex]
M = - I.(0-\omega_0)/t = Fc.R ==> Fc