Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hellochao trong 12:26:30 AM Ngày 02 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21610Tiêu đề: Biểu thức sóng tại điểm M cách O một đoạn R1=1,5 m là?
Gửi bởi: hellochao trong 12:26:30 AM Ngày 02 Tháng Chín, 2014
Một bình nhỏ giọt lên mặt thoáng của hồ nước yên lặng tại O. Tần số các giọt nước là 5Hz. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 20 m/s. Biết biểu thức sóng tại N cách điểm O một đoạn [tex]R_{2}=50 (cm)[/tex] có dạng [tex]U_{N}=2\sqrt{3}cos(\omega t)[/tex]. Giả sử rằng năng lượng sóng truyền đi phân bố đều trên mặt sóng tròn, không mất do ma sát và sức cản của môi trường. Biểu thức sóng tại điểm M cách O một đoạn [tex]R_{1}=1,5 (m)[/tex] là?
Mong mọi người giải giúp em ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Biểu thức sóng tại điểm M cách O một đoạn R1=1,5 m là?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:50:24 AM Ngày 02 Tháng Chín, 2014
Một bình nhỏ giọt lên mặt thoáng của hồ nước yên lặng tại O. Tần số các giọt nước là 5Hz. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 20 m/s. Biết biểu thức sóng tại N cách điểm O một đoạn [tex]R_{2}=50 (cm)[/tex] có dạng [tex]U_{N}=2\sqrt{3}cos(\omega t)[/tex]. Giả sử rằng năng lượng sóng truyền đi phân bố đều trên mặt sóng tròn, không mất do ma sát và sức cản của môi trường. Biểu thức sóng tại điểm M cách O một đoạn [tex]R_{1}=1,5 (m)[/tex] là?
Mong mọi người giải giúp em ạ.
thời gian hai lần giọt nước chạm mặt thoáng là 1T ==> [tex]\omega=2\pi.f=10\pi[/tex]
[tex]\lambda=v/f=20/5=4m[/tex]
sóng truyền từ N đến M ==> [tex]uM=2\sqrt{3}.cos(10\pi.t - 2\pi.NM/\lambda)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Biểu thức sóng tại điểm M cách O một đoạn R1=1,5 m là?
Gửi bởi: hellochao trong 10:27:42 PM Ngày 07 Tháng Chín, 2014
Một bình nhỏ giọt lên mặt thoáng của hồ nước yên lặng tại O. Tần số các giọt nước là 5Hz. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 20 m/s. Biết biểu thức sóng tại N cách điểm O một đoạn [tex]R_{2}=50 (cm)[/tex] có dạng [tex]U_{N}=2\sqrt{3}cos(\omega t)[/tex]. Giả sử rằng năng lượng sóng truyền đi phân bố đều trên mặt sóng tròn, không mất do ma sát và sức cản của môi trường. Biểu thức sóng tại điểm M cách O một đoạn [tex]R_{1}=1,5 (m)[/tex] là?
Mong mọi người giải giúp em ạ.
thời gian hai lần giọt nước chạm mặt thoáng là 1T ==> [tex]\omega=2\pi.f=10\pi[/tex]
[tex]\lambda=v/f=20/5=4m[/tex]
sóng truyền từ N đến M ==> [tex]uM=2\sqrt{3}.cos(10\pi.t - 2\pi.NM/\lambda)[/tex]

Thầy ơi, có một bạn của em giải bài này ra giá trị biên độ là 2cm, khi em hỏi thì bạn ấy giải thích là môi trường không hề nhận năng lượng của sóng. Nhưng vì một tâm phát sóng luôn tạo các vòng sóng có xu hướng nở rộng ra thành các vòng sóng lớn hơn. Nghĩa là số phần tử vật chất dao động tăng lên. Bảo Toàn Năng Lượng thì dĩ nhiên biên độ sóng phải giảm đi. Vì năng lượng tỉ lệ thuận với bình phương biên độ sóng, như vậy thì giá trị của A có thay đổi không ạ? Em cảm ơn