Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: miamiheat(HSBH) trong 07:47:22 PM Ngày 30 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21602Tiêu đề: Số điểm dao động cực đại, cực tiểu
Gửi bởi: miamiheat(HSBH) trong 07:47:22 PM Ngày 30 Tháng Tám, 2014
1.Giao thoa sóng trên mặt nước với 2 nguồn kết hợp A, B ngược pha với tần số 20 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Hai điểm M,N trên mặt nước có MA = 20 cm, MB = 25 cm; NA = 30 cm, NB = 22 cm. Số điểm dao động cực đại trên MN là?

2.Tại 2 điểm A, B cách nhau 40 cm trên mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng kết hợp dao động cùng pha với bước sóng là 2 cm. M là điểm thuộc đường trung trực của AB sao cho AMB là tam giác đều. Tìm số điểm đứng yên trên MB. 


Tiêu đề: Trả lời: Số điểm dao động cực đại, cực tiểu
Gửi bởi: miamiheat(HSBH) trong 08:02:23 PM Ngày 30 Tháng Tám, 2014
1.Giao thoa sóng trên mặt nước với 2 nguồn kết hợp A, B ngược pha với tần số 20 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Hai điểm M,N trên mặt nước có MA = 20 cm, MB = 25 cm; NA = 30 cm, NB = 22 cm. Số điểm dao động cực đại trên MN là?

2.Tại 2 điểm A, B cách nhau 40 cm trên mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng kết hợp dao động cùng pha với bước sóng là 2 cm. M là điểm thuộc đường trung trực của AB sao cho AMB là tam giác đều. Tìm số điểm đứng yên trên MB. 

3.Ở mặt nước có 2 nguồn sóng cơ A và B cách nhau 14,5 cm, dao động điều hoà cùng tần số, cùng pha theo phương vuông góc với mặt nước. Điểm M nằm trên AB, cách trung điểm O là 1,5 cm, là điểm gần O nhất luôn dao động với biên độ cực đại. Trên đường tròn tâm O, đường kính 20 cm, nằm ở mặt nước có số điểm dao động với biên độ cực đại là?

4.Trên bề mặt chất lỏng cho hai nguồn sóng dao động với tần số 5 Hz và ngược pha. Tốc độ truyền sóng trên mặt thoáng chất lỏng là 50 cm/s, cho điểm C trên đoạn AB và cách A,B tương ứng là 28 cm,22 cm. Vẽ đường tròn tâm C bán kính 20 cm, số điểm cực đại dao động trên đường tròn là?

Mọi người giúp mình trả lời với.         


Tiêu đề: Trả lời: Số điểm dao động cực đại, cực tiểu
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:51:56 PM Ngày 30 Tháng Tám, 2014
1.Giao thoa sóng trên mặt nước với 2 nguồn kết hợp A, B ngược pha với tần số 20 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Hai điểm M,N trên mặt nước có MA = 20 cm, MB = 25 cm; NA = 30 cm, NB = 22 cm. Số điểm dao động cực đại trên MN là?

2.Tại 2 điểm A, B cách nhau 40 cm trên mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng kết hợp dao động cùng pha với bước sóng là 2 cm. M là điểm thuộc đường trung trực của AB sao cho AMB là tam giác đều. Tìm số điểm đứng yên trên MB. 

Em tham khảo bài giảng này của thầy Đoàn Văn Lượng: click vào đây (http://thuvienvatly.com/download/36683)
Ta sử dụng công thức dưới đây:Tiêu đề: Trả lời: Số điểm dao động cực đại, cực tiểu
Gửi bởi: miamiheat(HSBH) trong 11:58:01 AM Ngày 31 Tháng Tám, 2014
1.Giao thoa sóng trên mặt nước với 2 nguồn kết hợp A, B ngược pha với tần số 20 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Hai điểm M,N trên mặt nước có MA = 20 cm, MB = 25 cm; NA = 30 cm, NB = 22 cm. Số điểm dao động cực đại trên MN là?

2.Tại 2 điểm A, B cách nhau 40 cm trên mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng kết hợp dao động cùng pha với bước sóng là 2 cm. M là điểm thuộc đường trung trực của AB sao cho AMB là tam giác đều. Tìm số điểm đứng yên trên MB. 

3.Ở mặt nước có 2 nguồn sóng cơ A và B cách nhau 14,5 cm, dao động điều hoà cùng tần số, cùng pha theo phương vuông góc với mặt nước. Điểm M nằm trên AB, cách trung điểm O là 1,5 cm, là điểm gần O nhất luôn dao động với biên độ cực đại. Trên đường tròn tâm O, đường kính 20 cm, nằm ở mặt nước có số điểm dao động với biên độ cực đại là?

4.Trên bề mặt chất lỏng cho hai nguồn sóng dao động với tần số 5 Hz và ngược pha. Tốc độ truyền sóng trên mặt thoáng chất lỏng là 50 cm/s, cho điểm C trên đoạn AB và cách A,B tương ứng là 28 cm,22 cm. Vẽ đường tròn tâm C bán kính 20 cm, số điểm cực đại dao động trên đường tròn là?

Mọi người giúp mình trả lời với.         

Mọi người giúp mình trả lời với. 


Tiêu đề: Trả lời: Số điểm dao động cực đại, cực tiểu
Gửi bởi: miamiheat(HSBH) trong 07:18:10 PM Ngày 31 Tháng Tám, 2014
1.Giao thoa sóng trên mặt nước với 2 nguồn kết hợp A, B ngược pha với tần số 20 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Hai điểm M,N trên mặt nước có MA = 20 cm, MB = 25 cm; NA = 30 cm, NB = 22 cm. Số điểm dao động cực đại trên MN là?

2.Tại 2 điểm A, B cách nhau 40 cm trên mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng kết hợp dao động cùng pha với bước sóng là 2 cm. M là điểm thuộc đường trung trực của AB sao cho AMB là tam giác đều. Tìm số điểm đứng yên trên MB. 

3.Ở mặt nước có 2 nguồn sóng cơ A và B cách nhau 14,5 cm, dao động điều hoà cùng tần số, cùng pha theo phương vuông góc với mặt nước. Điểm M nằm trên AB, cách trung điểm O là 1,5 cm, là điểm gần O nhất luôn dao động với biên độ cực đại. Trên đường tròn tâm O, đường kính 20 cm, nằm ở mặt nước có số điểm dao động với biên độ cực đại là?

4.Trên bề mặt chất lỏng cho hai nguồn sóng dao động với tần số 5 Hz và ngược pha. Tốc độ truyền sóng trên mặt thoáng chất lỏng là 50 cm/s, cho điểm C trên đoạn AB và cách A,B tương ứng là 28 cm,22 cm. Vẽ đường tròn tâm C bán kính 20 cm, số điểm cực đại dao động trên đường tròn là?


Mọi người giúp mình trả lời với mình chưa tìm được cách đếm số cực đại, cực tiểu.


Tiêu đề: Trả lời: Số điểm dao động cực đại, cực tiểu
Gửi bởi: miamiheat(HSBH) trong 07:06:11 PM Ngày 01 Tháng Chín, 2014

1.Giao thoa sóng trên mặt nước với 2 nguồn kết hợp A, B ngược pha với tần số 20 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Hai điểm M,N trên mặt nước có MA = 20 cm, MB = 25 cm; NA = 30 cm, NB = 22 cm. Số điểm dao động cực đại trên MN là?

2.Tại 2 điểm A, B cách nhau 40 cm trên mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng kết hợp dao động cùng pha với bước sóng là 2 cm. M là điểm thuộc đường trung trực của AB sao cho AMB là tam giác đều. Tìm số điểm đứng yên trên MB. 

3.Ở mặt nước có 2 nguồn sóng cơ A và B cách nhau 14,5 cm, dao động điều hoà cùng tần số, cùng pha theo phương vuông góc với mặt nước. Điểm M nằm trên AB, cách trung điểm O là 1,5 cm, là điểm gần O nhất luôn dao động với biên độ cực đại. Trên đường tròn tâm O, đường kính 20 cm, nằm ở mặt nước có số điểm dao động với biên độ cực đại là?

4.Trên bề mặt chất lỏng cho hai nguồn sóng dao động với tần số 5 Hz và ngược pha. Tốc độ truyền sóng trên mặt thoáng chất lỏng là 50 cm/s, cho điểm C trên đoạn AB và cách A,B tương ứng là 28 cm,22 cm. Vẽ đường tròn tâm C bán kính 20 cm, số điểm cực đại dao động trên đường tròn là?


Thầy cô mọi người giúp em trả lời ạ.Tiêu đề: Trả lời: Số điểm dao động cực đại, cực tiểu
Gửi bởi: miamiheat(HSBH) trong 08:03:18 PM Ngày 03 Tháng Chín, 2014

3.Ở mặt nước có 2 nguồn sóng cơ A và B cách nhau 14,5 cm, dao động điều hoà cùng tần số, cùng pha theo phương vuông góc với mặt nước. Điểm M nằm trên AB, cách trung điểm O là 1,5 cm, là điểm gần O nhất luôn dao động với biên độ cực đại. Trên đường tròn tâm O, đường kính 20 cm, nằm ở mặt nước có số điểm dao động với biên độ cực đại là?

4.Trên bề mặt chất lỏng cho hai nguồn sóng dao động với tần số 5 Hz và ngược pha. Tốc độ truyền sóng trên mặt thoáng chất lỏng là 50 cm/s, cho điểm C trên đoạn AB và cách A,B tương ứng là 28 cm,22 cm. Vẽ đường tròn tâm C bán kính 20 cm, số điểm cực đại dao động trên đường tròn là?


Mọi người giúp mình trả lời với.
Tiêu đề: Trả lời: Số điểm dao động cực đại, cực tiểu
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:23:56 PM Ngày 03 Tháng Chín, 2014

3.Ở mặt nước có 2 nguồn sóng cơ A và B cách nhau 14,5 cm, dao động điều hoà cùng tần số, cùng pha theo phương vuông góc với mặt nước. Điểm M nằm trên AB, cách trung điểm O là 1,5 cm, là điểm gần O nhất luôn dao động với biên độ cực đại. Trên đường tròn tâm O, đường kính 20 cm, nằm ở mặt nước có số điểm dao động với biên độ cực đại là?

4.Trên bề mặt chất lỏng cho hai nguồn sóng dao động với tần số 5 Hz và ngược pha. Tốc độ truyền sóng trên mặt thoáng chất lỏng là 50 cm/s, cho điểm C trên đoạn AB và cách A,B tương ứng là 28 cm,22 cm. Vẽ đường tròn tâm C bán kính 20 cm, số điểm cực đại dao động trên đường tròn là?


Xem bài giải: ĐỀ NGHỊ CÁC EM TÌM KIẾM BÀI CŨ TRƯỚC KHI HỎI!

Câu 2: Ở mặt nước có hai nguồn sóng cơ A và B cách nhau 15 cm, dao động điều hòa cùng tần số, cùng pha theo phương vuông góc với mặt nước. Điểm M nằm trên AB, cách trung điểm O là 1,5 cm, là điểm gần O nhất luôn dao động với biên độ cực đại. Trên đường tròn tâm O, đường kính 20cm, nằm ở mặt nước có số điểm luôn dao động với biên độ cực đại là
A. 18.         B. 16.        C. 32.        D. 17.      

Theo mình thì thế này.

Do 2 nguồn cùng pha nên nên trung trực AB là dãy cực đại.


Điểm M nằm trên AB, cách trung điểm O là 1,5 cm, là điểm gần O nhất luôn dao động với biên độ cực đại tức M phải thuộc đường cực đại bậc 1.

(http://latex.codecogs.com/gif.latex?MO=%20\frac{\lambda}{2}=1,5%20\Rightarrow%20\lambda=3)

Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn gấp đôi số điểm dao động với biên độ cực đại trên AB.

Mà số điểm dao động trên AB thỏa :(http://latex.codecogs.com/gif.latex?-5%3Ck%3C5)(không tính 2 nguồn) tức 9 điểm.

Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn là 18Tiêu đề: Trả lời: Số điểm dao động cực đại, cực tiểu
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:27:13 PM Ngày 03 Tháng Chín, 2014
4.Trên bề mặt chất lỏng cho hai nguồn sóng dao động với tần số 5 Hz và ngược pha. Tốc độ truyền sóng trên mặt thoáng chất lỏng là 50 cm/s, cho điểm C trên đoạn AB và cách A,B tương ứng là 28 cm,22 cm. Vẽ đường tròn tâm C bán kính 20 cm, số điểm cực đại dao động trên đường tròn là?


Xem bài giải, ĐỀ NGHỊ TÌM KIẾM TRƯỚC KHI HỎI:

1) Trên bề mặt chất lỏng cho hai nguồn dao động với phương trình tương ứng là:[tex]u_A=3cos10\pi t(cm), u_B=5cos(10\pi t + \pi/3) (cm)[/tex]  . Tốc độ truyền sóng trên mặt thoáng chất lỏng là 50cm/s, cho điểm C trên đoạn AB và cách A, B tương ứng là 28cm, 22cm. Vẽ đường tròn tâm C bán kính 20cm, số điểm cực đại dao động trên đường tròn là:

A. 6      B. 2         C. 8         D. 4
 
Nhờ thầy và các bạn giúp e với ạ. Em cảm ơn nhiều
Hướng dẫn loại bài này :

Gọi : [tex]\varphi_{1}[/tex] ; [tex]\varphi_{2}[/tex] lần lượt là pha ban đầu của nguồn 1 và nguồn 2

Những điểm cực đại thỏa điều kiện : [tex]d_{2} - d_{1} = \left(k + \frac{\varphi_{1} - \varphi_{2}}{2\pi} \right)\lambda[/tex]

[tex]\Rightarrow k = \frac{d_{2} - d_{1}}{\lambda } - \frac{\varphi_{1} - \varphi_{2}}{2\pi}[/tex]

Ví dụ trong bài này : [tex]k = \frac{d_{2} - d_{1}}{10 } - \frac{1}{6}[/tex]

I và J là giao điểm vủa đường tròn với đoạn thẳng nối hai nguồn . Số điểm cực đại trên đoạn IJ chính là số giá trị của k thỏa :

[tex]\frac{BJ - AJ}{\lambda}- \frac{\varphi_{1} - \varphi_{2}}{2\pi} \leq k \leq \frac{BI - AI}{\lambda}- \frac{\varphi_{1} - \varphi_{2}}{2\pi}[/tex]

Ví dụ trong bài này : BI = 42 cm ; AI = 8cm ; BJ = 2cm ; AJ = 48 cm[tex]\frac{2 - 48}{10}- \frac{1}{6} \leq k \leq \frac{42 - 8}{10}- \frac{1}{6}[/tex]

Có 8 giá trị của k nên có 16 điểm cần tìm trên đường tròn

( Số điểm cần tìm = hai lần số giá trị của k trừ bớt số dấu đẳng thức nếu xảy ra ở hai đầu )