Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phucdodh trong 09:08:48 PM Ngày 29 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21599Tiêu đề: Bài toán về điện áp cực đại ở Dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: phucdodh trong 09:08:48 PM Ngày 29 Tháng Tám, 2014
Xin mọi người giúp mình:
 Một mạch điện gồm có R= 50[tex]\Omega[/tex], Zc= 100[tex]\Omega[/tex] và cuộn cảm L mắc nối tiếp. Điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch:
u = U0.cos[tex]\omega[/tex]t. Người ta cho giá trị của L thay đổi.
 Tính giá trị của ZL để điện áp ở hai đầu L cực đại.
       A.100[tex]\Omega[/tex]            B.50[tex]\Omega[/tex]          C.125[tex]\Omega[/tex]          D.150[tex]\Omega[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về điện áp cực đại ở Dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:00:11 PM Ngày 29 Tháng Tám, 2014
Xin mọi người giúp mình:
 Một mạch điện gồm có R= 50[tex]\Omega[/tex], Zc= 100[tex]\Omega[/tex] và cuộn cảm L mắc nối tiếp. Điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch:
u = U0.cos[tex]\omega[/tex]t. Người ta cho giá trị của L thay đổi.
 Tính giá trị của ZL để điện áp ở hai đầu L cực đại.
       A.100[tex]\Omega[/tex]            B.50[tex]\Omega[/tex]          C.125[tex]\Omega[/tex]          D.150[tex]\Omega[/tex]
[tex]UL=I.ZL = \frac{U}{\sqrt{R^2+(ZL-ZC)^2}}.ZL[/tex]
==> [tex]UL = \frac{U}{\sqrt{(R^2/ZL^2)+(1-ZC/ZL)^2}}[/tex]
đặt [tex]ms = (R^2+ZC^2).X^2 - 2ZC.X + 1[/tex] (X = 1/ZL)
Để ULmax khi ms (min) ==> [tex]X = - b/2a = \frac{2ZC}{2(R^2+ZC^2)} = 1/ZL ==> ZL = (R^2+ZC^2)/ZC[/tex]
(làm bằng vecto với ĐL hàm sin cũng thu được KQ tương tự)