Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hellochao trong 01:13:41 AM Ngày 28 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21591Tiêu đề: Tìm [tex]U_{0}[/tex]?
Gửi bởi: hellochao trong 01:13:41 AM Ngày 28 Tháng Tám, 2014
Một cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện C trong mạch điện xoay chiều có điện áp [tex]u=U_{0}cos(\omega t)(V)[/tex] thì dòng điện trong mạch sớm pha hơn hơn điên áp u là [tex]\phi _{1}[/tex] và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 30V. Nếu thay [tex]C_{1}=3C[/tex] thì dòng điện chậm pha hơn u góc [tex]\phi _{2}=90^{0}-\phi _{1}[/tex] và điện áp hệu dụng hai đầu cuộn dây là 90V. Tìm [tex]U_{0}[/tex]?
Mong mọi người giải giúp em ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Tìm [tex]U_{0}[/tex]?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:02:45 AM Ngày 28 Tháng Tám, 2014
Một cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện C trong mạch điện xoay chiều có điện áp [tex]u=U_{0}cos(\omega t)(V)[/tex] thì dòng điện trong mạch sớm pha hơn hơn điên áp u là [tex]\phi _{1}[/tex] và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 30V. Nếu thay [tex]C_{1}=3C[/tex] thì dòng điện chậm pha hơn u góc [tex]\phi _{2}=90^{0}-\phi _{1}[/tex] và điện áp hệu dụng hai đầu cuộn dây là 90V. Tìm [tex]U_{0}[/tex]?
Mong mọi người giải giúp em ạ.
xem link: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7728.0 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7728.0)