Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: congvinh667 trong 07:19:35 PM Ngày 26 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21586Tiêu đề: Bài toán điện về sự thay đổi tần số
Gửi bởi: congvinh667 trong 07:19:35 PM Ngày 26 Tháng Tám, 2014
Mọi người giúp mình bài điện này với ạ:
Cho đoạn mạch AM (gồm R và C) nối tiếp với MB (L và r=R), đặt vào AB một điện áp xoay chiều chỉ có tần số góc thay đổi  thì AM luôn vuông pha với MB.
Khi [tex]\omega =\omega _{1}[/tex] thì điện áp trên AM có giá trị hiệu dụng là [tex]U_{1}[/tex] và trễ pha với điện áp trên AB một góc [tex]\alpha _{1}[/tex]
Khi [tex]\omega =\omega _{2}[/tex] thì điện áp trên AM có giá trị hiệu dụng là [tex]U_{2}[/tex] và trễ pha với điện áp trên AB một góc [tex]\alpha _{2}[/tex]
[tex]\alpha _{1}[/tex] + [tex]\alpha _{2}[/tex] = [tex]\frac{\pi }{2}[/tex] và [tex]U_{1}=U_{2}\sqrt{3}[/tex]. Tính hệ số công suất của AM trong 2 trường hợp trên

Bài này mình xử lý được 2 góc ra là 30 và 60 độ rồi nhưng cái hệ số công suất tính thế nào vậy mọi người? Mình ko xử lý được dữ kiện R=r, không biết mấu chốt là đâu?


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán điện về sự thay đổi tần số
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:23:04 AM Ngày 27 Tháng Tám, 2014
Em xem lời giải đính kèm


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán điện về sự thay đổi tần số
Gửi bởi: congvinh667 trong 06:31:18 PM Ngày 27 Tháng Tám, 2014
Em xem lời giải đính kèm


Thầy ơi cái đoạn nửa tam giác đều là như thế nào vậy thầy? Em không hiểu mấy??
Với lại em thấy trong đáp án trong cả 2 trường hợp đều là [tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex] thầy ạ???Tiêu đề: Trả lời: Bài toán điện về sự thay đổi tần số
Gửi bởi: congvinh667 trong 10:03:04 AM Ngày 31 Tháng Tám, 2014
Ai xem lại giúp em bài này với ạ!!


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán điện về sự thay đổi tần số
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:50:02 AM Ngày 31 Tháng Tám, 2014
Ai xem lại giúp em bài này với ạ!!
em coi thêm cách khác : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9967.0; (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9967.0;)