Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tuananhlfc trong 01:21:47 PM Ngày 26 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21583Tiêu đề: Bài tập về năng lượng trong dao động của con lắc lò xo
Gửi bởi: tuananhlfc trong 01:21:47 PM Ngày 26 Tháng Tám, 2014
4.11.Hai khối có khối lượng $ m_1=3,6 kg $ và $ m_2=6,4 kg $ được gắn với nhau nhờ lò xo có độ cứng $ k=1,6.10^3 N/m $ bố trí thẳng đứng như hình vẽ. Tác dụng lực nén F thẳng đứng hướng xuống lên khối $ m_2 $. Cho $ F=96N $.
a) Tính độ biến dạng của lò xo lúc hệ cân bằng
b) Ngừng tác dụng lực nén F đột ngột. Hãy chứng tỏ khối $ m_2 $ dao động điều hoà. Tính chu kỳ dao động và lực nén cực đại, cực tiểu của $m_1 $ lên mặt đỡ
c) Để cho khối $m_1 $ không bị nhấc lên khỏi mặt đất thì độ lớn của lực $ F $ phải thoả mãn điều kiện nào?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về năng lượng trong dao động của con lắc lò xo
Gửi bởi: tuananhlfc trong 02:08:08 PM Ngày 26 Tháng Tám, 2014
Hình đây nhé mình ko biết edit bài như thế nào cả :((


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về năng lượng trong dao động của con lắc lò xo
Gửi bởi: baycaobayxa trong 05:16:32 PM Ngày 26 Tháng Tám, 2014
4.11.Hai khối có khối lượng $ m_1=3,6 kg $ và $ m_2=6,4 kg $ được gắn với nhau nhờ lò xo có độ cứng $ k=1,6.10^3 N/m $ bố trí thẳng đứng như hình vẽ. Tác dụng lực nén F thẳng đứng hướng xuống lên khối $ m_2 $. Cho $ F=96N $.
a) Tính độ biến dạng của lò xo lúc hệ cân bằng
b) Ngừng tác dụng lực nén F đột ngột. Hãy chứng tỏ khối $ m_2 $ dao động điều hoà. Tính chu kỳ dao động và lực nén cực đại, cực tiểu của $m_1 $ lên mặt đỡ
c) Để cho khối $m_1 $ không bị nhấc lên khỏi mặt đất thì độ lớn của lực $ F $ phải thoả mãn điều kiện nào?
a) bạn xét tại vtcb ta có đối với vật m2 ta có P+F=K. [tex]\Delta[/tex] lo=> [tex]\Delta[/tex] lo nhé <=> [tex]m_{2}[/tex] .g+F=K.denta lo câu a giải quyết rồi nhé bạnTiêu đề: Trả lời: Bài tập về năng lượng trong dao động của con lắc lò xo
Gửi bởi: baycaobayxa trong 05:25:03 PM Ngày 26 Tháng Tám, 2014
4.11.Hai khối có khối lượng $ m_1=3,6 kg $ và $ m_2=6,4 kg $ được gắn với nhau nhờ lò xo có độ cứng $ k=1,6.10^3 N/m $ bố trí thẳng đứng như hình vẽ. Tác dụng lực nén F thẳng đứng hướng xuống lên khối $ m_2 $. Cho $ F=96N $.
a) Tính độ biến dạng của lò xo lúc hệ cân bằng
b) Ngừng tác dụng lực nén F đột ngột. Hãy chứng tỏ khối $ m_2 $ dao động điều hoà. Tính chu kỳ dao động và lực nén cực đại, cực tiểu của $m_1 $ lên mặt đỡ
c) Để cho khối $m_1 $ không bị nhấc lên khỏi mặt đất thì độ lớn của lực $ F $ phải thoả mãn điều kiện nào?
ý b) chứng minh dao động điều hòa thì xét tại vtcb=>m2g-k.denta lo=0 khi m2 có li độ x thì m2g-(k.denta lo+x)=m1.x'' =>m1.x''=-kx tới đây bạn làm nốt và suy ra dpcm rồi nhé có [tex]\omega = \sqrt{\frac{k}{m1}}[/tex] và tính được chu kì.
ta có lực mà hệ tác dụng lên giá đỡ Fn=P1+F dh=m1.g+k(denta lo +x) => max tại x=A và min tại x=-A bạn tự tính nhéTiêu đề: Trả lời: Bài tập về năng lượng trong dao động của con lắc lò xo
Gửi bởi: baycaobayxa trong 05:32:56 PM Ngày 26 Tháng Tám, 2014
bạn làm nốt chỗ chứng minh kia thì ra biểu thức tính w kia nhé


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về năng lượng trong dao động của con lắc lò xo
Gửi bởi: baycaobayxa trong 05:38:09 PM Ngày 26 Tháng Tám, 2014
điều kiện câu c là Fn min [tex]\geq[/tex] 0 vì nếu Fn min mà <0 thì không tồn tại lực ép xuống giá đỡ vậy vật m1 sẽ bị nhấc lên rồi