Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: baycaobayxa trong 09:40:35 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21577Tiêu đề: bài tập dao động tắt dần khó
Gửi bởi: baycaobayxa trong 09:40:35 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2014
một con lắc lò xo nằm ngang có độ cứng K=100N/m và quả cầu nhỏ A có khối lượng 200g đang đứng yên. Dùng quả cầu B có khối lượng 50g bắn vào quả cầu A dọc theo trục lò xo với vận tốc có độ lớn 4m/s lúc t=0; va chạm giữa hai quả cầu là va chạm mềm. Hệ số ma sát giữa A và mặt phẳng đỡ là [tex]\mu[/tex] =0,01; g=10m/[tex]s^{2 }[/tex]. Tính vận tốc của hai vật lúc gia tốc đổi chiều lần thứ 3 kể từ t=0.
các thầy các bạn giúp em, em xin cảm ơn ạTiêu đề: Trả lời: bài tập dao động tắt dần khó
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:49:10 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2014
một con lắc lò xo nằm ngang có độ cứng K=100N/m và quả cầu nhỏ A có khối lượng 200g đang đứng yên. Dùng quả cầu B có khối lượng 50g bắn vào quả cầu A dọc theo trục lò xo với vận tốc có độ lớn 4m/s lúc t=0; va chạm giữa hai quả cầu là va chạm mềm. Hệ số ma sát giữa A và mặt phẳng đỡ là [tex]\mu[/tex] =0,01; g=10m/[tex]s^{2 }[/tex]. Tính vận tốc của hai vật lúc gia tốc đổi chiều lần thứ 3 kể từ t=0.
các thầy các bạn giúp em, em xin cảm ơn ạ
Hãy tìm kiếm bài cũ coi có hay không trước khi hỏi, xem link: click vào (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7817.0)

Hoặc bài giải của cựu mod:
cau 2: Vận tốc cả 2 quả cầu sau va chạm V=mv/(m+M)=0,8m/s
Nếu không có ma sát 2 vật dao động với biên độ được xác điịnh
[tex]\frac{1}{2}KA^{2}=\frac{1}{2}(m+M)V^{2}\Rightarrow A=4cm[/tex]
Gia tốc 2 vật đổi chiều 3 lần: 2 vật từ vị trí cân bằng ra biên rồi về vị trí cân bằng , ra biên và về vị trí cân bằng nên quãng đường 2 vật đi được là S=A-x+A-2x+A-3x+A-4x= 4A-10x với x được tíng như sau
[tex]x=\frac{2Fms}{k}=\frac{2.(m+M)g\mu }{k}=\frac{2.0,25.10.0,01}{100}=0,05cm[/tex]
Mặt khác [tex]\frac{1}{2}(m+M)V^{2}=\frac{1}{2}(m+M)v^{2}+Fms.S\Rightarrow 0,5.250.80^{2}=0,5.250v^{2}+0,01.10.250(16-10.0,05)\Rightarrow v=80cm/s[/tex]Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động tắt dần khó
Gửi bởi: baycaobayxa trong 10:53:11 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2014
một con lắc lò xo nằm ngang có độ cứng K=100N/m và quả cầu nhỏ A có khối lượng 200g đang đứng yên. Dùng quả cầu B có khối lượng 50g bắn vào quả cầu A dọc theo trục lò xo với vận tốc có độ lớn 4m/s lúc t=0; va chạm giữa hai quả cầu là va chạm mềm. Hệ số ma sát giữa A và mặt phẳng đỡ là [tex]\mu[/tex] =0,01; g=10m/[tex]s^{2 }[/tex]. Tính vận tốc của hai vật lúc gia tốc đổi chiều lần thứ 3 kể từ t=0.
các thầy các bạn giúp em, em xin cảm ơn ạ
Hãy tìm kiếm bài cũ coi có hay không trước khi hỏi, xem link: click vào (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7817.0)

Hoặc bài giải của cựu mod:
cau 2: Vận tốc cả 2 quả cầu sau va chạm V=mv/(m+M)=0,8m/s
Nếu không có ma sát 2 vật dao động với biên độ được xác điịnh
[tex]\frac{1}{2}KA^{2}=\frac{1}{2}(m+M)V^{2}\Rightarrow A=4cm[/tex]
Gia tốc 2 vật đổi chiều 3 lần: 2 vật từ vị trí cân bằng ra biên rồi về vị trí cân bằng , ra biên và về vị trí cân bằng nên quãng đường 2 vật đi được là S=A-x+A-2x+A-3x+A-4x= 4A-10x với x được tíng như sau
[tex]x=\frac{2Fms}{k}=\frac{2.(m+M)g\mu }{k}=\frac{2.0,25.10.0,01}{100}=0,05cm[/tex]
Mặt khác [tex]\frac{1}{2}(m+M)V^{2}=\frac{1}{2}(m+M)v^{2}+Fms.S\Rightarrow 0,5.250.80^{2}=0,5.250v^{2}+0,01.10.250(16-10.0,05)\Rightarrow v=80cm/s[/tex]

em không hiểu chỗ này ạ Gia tốc 2 vật đổi chiều 3 lần: 2 vật từ vị trí cân bằng ra biên rồi về vị trí cân bằng


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động tắt dần khó
Gửi bởi: Điền Quang trong 06:48:32 AM Ngày 25 Tháng Tám, 2014
em không hiểu chỗ này ạ Gia tốc 2 vật đổi chiều 3 lần: 2 vật từ vị trí cân bằng ra biên rồi về vị trí cân bằng
Vậy thì em nhấp vào link, bài của thầy Thạnh có hình vẽ.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động tắt dần khó
Gửi bởi: baycaobayxa trong 02:13:34 PM Ngày 25 Tháng Tám, 2014
bài này mới đúng anh ạ sáng cô em chữa rồi


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động tắt dần khó
Gửi bởi: 1412 trong 10:20:36 PM Ngày 25 Tháng Tám, 2014
bài này mới đúng anh ạ sáng cô em chữa rồi
:o Là thầy bạn ạ @@. Không phải anh bạn đâu nhé :-t. Chú ý rút kinh nghiệm :-\


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động tắt dần khó
Gửi bởi: baycaobayxa trong 02:04:48 PM Ngày 27 Tháng Tám, 2014
bài này mới đúng anh ạ sáng cô em chữa rồi
:o Là thầy bạn ạ @@. Không phải anh bạn đâu nhé :-t. Chú ý rút kinh nghiệm :-\
em biết đâu được chứ @@