Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phucdodh trong 12:53:33 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21575Tiêu đề: Một câu về đồng hồ quả lắc trong đề thi thử đại học
Gửi bởi: phucdodh trong 12:53:33 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2014
Mọi người giúp mình câu này nhé:
1.Một đồng hồ quả lắc chạy đúng ở TP HCM được đưa ra Hà Nội. Quả lắc coi như một con lắc đơn có hệ số nở dài [tex]\alpha[/tex]
 = 2.10-5 K-1. Gia tốc trọng trường ở TP HCM là g1=9,787m/s2. Ra Hà Nội nhiệt độ giảm 10 độ C. Đồng hồ chạy nhanh 34,5s trong một ngày đêm. Gia tốc trọng trường ở Hà Nội là:
 A.9,815m/s2                       B.9,825m/s2
 C.9,715m/s2                       D.9,793m/s2

Với lại mình còn có một thắc mắc đó là g chỉ thay đổi khi thay đổi độ cao, nhưng sao bài này lại có g thay đổi??? 8-x
Mong các bạn và thầy cô giải đáp giùm! >:(


Tiêu đề: Trả lời: Một câu về đồng hồ quả lắc trong đề thi thử đại học
Gửi bởi: baycaobayxa trong 06:36:36 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2014
Mọi người giúp mình câu này nhé:
1.Một đồng hồ quả lắc chạy đúng ở TP HCM được đưa ra Hà Nội. Quả lắc coi như một con lắc đơn có hệ số nở dài [tex]\alpha[/tex]
 = 2.10-5 K-1. Gia tốc trọng trường ở TP HCM là g1=9,787m/s2. Ra Hà Nội nhiệt độ giảm 10 độ C. Đồng hồ chạy nhanh 34,5s trong một ngày đêm. Gia tốc trọng trường ở Hà Nội là:
 A.9,815m/s2                       B.9,825m/s2
 C.9,715m/s2                       D.9,793m/s2

Với lại mình còn có một thắc mắc đó là g chỉ thay đổi khi thay đổi độ cao, nhưng sao bài này lại có g thay đổi??? 8-x
Mong các bạn và thầy cô giải đáp giùm! >:(
ở hai nơi khác nhau có vĩ độ khác nhau nó thay đổi mà bạn theo mình nghỉ thế
tư dữ kiện ban đầu bạn tính được [tex]\frac{\Delta T}{T}[/tex] =[tex]\frac{34,5}{84600}[/tex] =T'/T -1=[tex]\sqrt{\frac{l'.g_{1}}{g_{2}.l}}[/tex] -1với l'=l.(1+[tex]\alpha[/tex]
[tex].\Delta t[/tex] ) thì bạn tính được g2

Tiêu đề: Trả lời: Một câu về đồng hồ quả lắc trong đề thi thử đại học
Gửi bởi: phucdodh trong 08:14:00 PM Ngày 25 Tháng Tám, 2014
Mọi người giúp mình câu này nhé:
1.Một đồng hồ quả lắc chạy đúng ở TP HCM được đưa ra Hà Nội. Quả lắc coi như một con lắc đơn có hệ số nở dài [tex]\alpha[/tex]
 = 2.10-5 K-1. Gia tốc trọng trường ở TP HCM là g1=9,787m/s2. Ra Hà Nội nhiệt độ giảm 10 độ C. Đồng hồ chạy nhanh 34,5s trong một ngày đêm. Gia tốc trọng trường ở Hà Nội là:
 A.9,815m/s2                       B.9,825m/s2
 C.9,715m/s2                       D.9,793m/s2

Với lại mình còn có một thắc mắc đó là g chỉ thay đổi khi thay đổi độ cao, nhưng sao bài này lại có g thay đổi??? 8-x
Mong các bạn và thầy cô giải đáp giùm! >:(
ở hai nơi khác nhau có vĩ độ khác nhau nó thay đổi mà bạn theo mình nghỉ thế
tư dữ kiện ban đầu bạn tính được [tex]\frac{\Delta T}{T}[/tex] =[tex]\frac{34,5}{84600}[/tex] =T'/T -1=[tex]\sqrt{\frac{l'.g_{1}}{g_{2}.l}}[/tex] -1với l'=l.(1+[tex]\alpha[/tex]
[tex].\Delta t[/tex] ) thì bạn tính được g2
Mà bạn ơi ct hệ số nở dài l=l0.( 1+[tex]\alpha[/tex].t ) sao lại là l=l0.( 1+[tex]\alpha[/tex].[tex]\Delta[/tex]t ) như bạn nói?!!
Phiền bạn giải thích giùm mình! %-)